Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Sverige och Finland bjuds in till Nato

29.6.2022 10.38

Natoländerna har bjudit in Sverige och Finland till försvarsalliansen i toppmöten i Madrid. Medlemsstater ska anslutningsprotokollet senast tisdagen den 5 juli. Efter det Finland får observatörsstatus i Nato. Det innebär att Finland får delta i Natos möten.

Aktuellt

Glad Pride-vecka!

27.6.2022 12.26

Helsinki Pride-veckan ordnas den 27 juni–3 juli. Evenemangets tema i år är Möten. Pride-veckan kulminerar i den stora paraden och parkfesten i Helsingfors. 

Statsrådet uppmärksammar de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter genom att flagga med den progressiva Prideflaggan på Senatstorget lördagen den 2 juli.

Helsinki Pride


Finland betonar vikten av att lösa den globala utbildningskrisen vid FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling

28.6.2022 9.37
MM SHM SRK UKM UM
FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development) sammanträder i New York den 5–15 juli.

Tidpunkterna för ministrarnas ledigheter fastställdes

30.6.2022 14.05
SRK
Den 30 juni fastställde statsrådet tidpunkterna för statsrådsmedlemmarnas ledigheter, som jämställs med semester, sommaren 2022.

Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot

28.6.2022 9.00
MM
Av finländarna är 56 procent oroade eller mycket oroade över naturens tillstånd i Finland och 80 procent oroade eller mycket oroade över naturens tillstånd i världen.
Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhållande till naturen, till bevarandet av biologisk mångfald och till hur ansvaret borde fördelas mellan olika aktörer.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen