Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 19.51

EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner.

Covidintyget kan nu krävas på restauranger i områden med coronarestriktioner. Kravet på covidintyg kan utvidgas om begränsningar måste införas också i andra områden.

EU:s digitala covidintyg kan användas som så kallat coronapass i Finland. Finländarna får covidintyget i Kanta-tjänsten (vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande). Vid behov kan intyget fås på papper av hälso- och sjukvården.

SHM och THL informerar
Antalet coronapatienter på sjukhusen fortsätter att öka − 74 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser

14.10.2021 10.00
SHM
Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

SHM, THL, FPA och DVV informerar
Minderårigas ärenden i Mina Kanta - en utskrift av EU:s coronaintyg kan fås från hälso- och sjukvården

14.10.2021 10.38
SHM
Minderåriga barn kan använda Mina Kanta-sidorna själv och till exempel se sitt coronaintyg, förutsatt att de har de elektroniska identifieringsmedel som behövs. Vid behov kan man också få en pappersutskrift av intyget från hälso- och sjukvården.

Finland invalt i FN:s råd för mänskliga rättigheter

14.10.2021 18.45
UM
Det treåriga mandatet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) 2022–2024 är Finlands första hela period i rådet. I rådet fortsätter Finland sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna.

Det blir möjligt att häva tvångsäktenskap

14.10.2021 13.45
JM
Regeringen föreslår en ändring i äktenskapslagen för att göra det möjligt att genom upphävning upplösa äktenskap som ingåtts genom tvång. Ändringen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om det nationella kemikalieprogrammet

15.10.2021 12.44
MM
Det nationella kemikalieprogrammet ställer upp mål och riktlinjer för utveckling och förbättring av kemikaliesäkerheten. Med hjälp av kemikalieprogrammet utvecklar man skyddet av människors hälsa och miljön i enlighet med målen i Europeiska unionens kemikaliestrategi för hållbarhet. Det nya kemikalieprogrammet, som sträcker sig till 2035, är en fortsättning på det nationella programmet för farliga kemikalier 2006–2020. Miljöministeriet ber intressentgrupper lämna utlåtanden om programutkastet före den 15 november.

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelserna – begränsningar för restauranger i Mellersta Österbotten

14.10.2021 13.30
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget i landskapet Mellersta Österbotten införs i området begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen