Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida
Foto: Nato

Finland får observatörsstatus i Nato

5.7.2022 12.29

Natos medlemsstater har undertecknat Finlands anslutningsprotokoll och Finland har nu observatörsstatus i Nato. Det innebär att Finland får delta i Natos möten. Som observatör får Finland inte rösta. Nästa steg är att Natos medlemsstater ratificerar anslutningsprotokollet i enlighet med sina nationella förfaranden.

Presskonferens med Ann Linde, Pekka Haavisto och Jens Stoltenberg

Upptagning från undertecknandet av Natoprotokoll

Aktuellt

Finland sänder ytterligare försvarsmaterielbistånd till Ukraina

4.7.2022 18.15
FSM
Republikens president har den 4 Juli 2022 på framställning av statsrådet beslutat att Finland ska sända mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina.

EU-integrationen och säkerhetssituationen i Europa diskuterades under minister Tuppurainens resa till västra Balkan

5.7.2022 15.18
SRK
Minister Tuppurainen vid möte
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Kosovo, Nordmakedonien och Albanien den 3–5 juli. Resan gjordes tillsammans med Irlands Europaminister Thomas Byrne. Teman under resan var främjandet av EU-integrationen av länderna i västra Balkan och säkerhetssituationen i Europa.

Tidpunkterna för ministrarnas ledigheter fastställdes

30.6.2022 14.05
SRK
Den 30 juni fastställde statsrådet tidpunkterna för statsrådsmedlemmarnas ledigheter, som jämställs med semester, sommaren 2022.

Tilläggsanslag på 40 miljoner euro för utbyte av fossil uppvärmning – NTM-centralens understöd utvidgas i höst till utbyte av uppvärmning med naturgas

4.7.2022 9.08
MM
I den andra tilläggsbudgeten för 2022 anvisas för innevarande år ytterligare 40 miljoner euro för understöd till småhusägare som byter från fossil olje- eller gasuppvärmning till en annan form av uppvärmning. Ansökan om understöd för utbyte av uppvärmning med naturgas öppnas på hösten, och understöd kan sökas för kostnader som uppkommit efter den 7 april 2022. Riksdagen godkände tilläggsbudgeten den 28 juni 2022.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen