Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Regeringen behandlade coronaläget och drog upp riktlinjer för nya åtgärder

30.11.2021 21.25

Regeringen förhandlade om coronaläget tisdagen den 30 november. På agendan stod virusvarianten omikron och smitt- och vaccinationsläget i Finland. Regeringen konstaterade att det behövs nya begränsningar och ytterligare åtgärder i flera områden. Dessutom fastställde regeringen att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete återinförs.

Statens upplåningsbehov mindre än beräknat 2021

1.12.2021 14.03
FM
Det minskade upplåningsbehovet ändrar inte den övergripande bilden av ekonomin eller utmaningarna för de offentliga finanserna på längre sikt.

Studenternas hälsovårdsstiftelse får statsunderstöd för att stödja de högskolestuderandes psykiska hälsa under coronaepidemin

1.12.2021 15.56
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) statsunderstöd bl.a. för åtgärder som främjar och stärker högskolestuderandenas välbefinnande och psykiska hälsa samt förebygger störningar i den psykiska hälsan. Avsikten är att stödja högskolestuderandes välbefinnande och att på ett bättre sätt bemöta högskolestuderandenas behov av hjälp och stöd under coronavirusepidemin.

Finland stöder internationella civilsamhällesorganisationer för att främja de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer

1.12.2021 12.03
UM
Utrikesministeriet har beviljat internationella icke-statliga organisationer sammanlagt 17,82 miljoner euro för 2022–2024. Elva internationella organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer får stöd. Deras arbete fokuserar på fyra teman: 1) motverkande av strafflöshet, 2) stöd till människorättsförsvarare, 3) icke-diskriminering och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt 4) företagande och mänskliga rättigheter.

Regeringen föreslår kompletteringar i lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

1.12.2021 13.07
SHM
Social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition med förslag till komplettering av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet sändes på remiss den 1 december 2021. Remisstiden går ut den 20 januari 2022.

Finland har valts till ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 2025

30.11.2021 19.30
UM
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har i dag valt Finland till organisationens ordförande 2025. Det har då förflutit 50 år sedan konferensen om säkerhet och samarbete i Europa avslutades och Helsingforsslutakten godkändes.

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen