Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023

5.8.2022 10.15

Det slutliga budgetförslaget uppgår till cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022. 

Videoupptagning av presskonferensen den 4 augusti | YouTube
Statens budget för 2023

Aktuellt

De nordiska länderna fördjupar sitt försvarssamarbete ytterligare

15.8.2022 19.36
SRK
De nordiska statsministrarna Magdalena Andersson, Sanna Marin, Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen ja Katrín Jakobsdóttir.
De nordiska statsministrarna, som sammanträdde i Oslo måndagen den 15 augusti, bekräftade att de ska utveckla säkerhets- och försvarssamarbetet mellan sina länder ytterligare. I och med Finlands och Sveriges Natomedlemskap uppstår det alliansförbindelser mellan de nordiska länderna, vilket medför nya samarbetsmöjligheter. Det förändrade säkerhetsläget i Nordeuropa var ett framträdande tema även i de nordiska statsministrarnas samtal med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.

Arbetsgrupp ska kartlägga åtgärder för att påverka det höga elpriset

12.8.2022 10.12
FM
Finansminister Annika Saarikko har tillsatt en arbetsgrupp som inför budgetförhandlingarna hösten 2022 ska kartlägga olika åtgärder som kan inverka på elprisets utveckling och följderna därav.

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

11.8.2022 15.00
ANM
Två kvinnor forskar.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Undersökning: Ungas uppfattningar om sin egen förmåga att påverka politik skiljer sig redan tidigt från varandra

12.8.2022 10.00
JM
Kön, modersmål, den ekonomiska situation som familjen upplevs ha samt föräldrarnas utbildningsbakgrund och yrke inverkar på hur unga tolkar sina möjligheter till samhällspåverkan. Uppfattningen skapas i ett mycket tidigt skede. Det framgår av en ny statistisk undersökning från Tammerfors universitet om hur ungas politiska tillit uppstår.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen