Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

SHM och THL informerar Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

20.10.2021 17.29

Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen den 21.10. | Yle Arenan

Statsminister Marin besöker Tyskland

22.10.2021 13.42
SRK
Statsminister Sanna Marin besöker Berlin tisdagen den 26 och onsdagen den 27 oktober.

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 13.35
ANM
Arbetstagare på ett kafé
I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Regeringens proposition
Företag uppmuntras att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten genom förhöjd skatteförmån

21.10.2021 13.32
FM
Minskningsprocenten för det extra avdraget för forskning och utveckling föreslås bli höjt och giltighetstiden förlängd. Propositionen hänför sig till målet för statsminister Sanna Marins regering att uppmuntra företag att öka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras – begränsningar för förplägnadsrörelser införs i Södra Österbotten och hela Nyland

21.10.2021 13.29
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget införs i Södra Österbotten och hela Nyland begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Konsumentskyddslagen revideras

21.10.2021 13.30
JM
Regeringen föreslår ändringar i konsumentskyddslagen för att genomföra EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Avsikten är att det ska bli lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen