Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Coronaviruset

Coronavirusfallen i Finland har ökat med 53 600 nya fall under en vecka, behovet av sjukhusvård ökar och en tredjedel av alla 12 år fyllda har fått den tredje vaccindosen

12.1.2022 17.14

Under vecka 1 rapporterades det i Finland nästan 53 600 nya coronavirusfall jämfört med cirka 42 100 nya fall den föregående veckan. Smittor konstateras också bland de som är vaccinerade.

Behovet av vård på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården har ökat betydligt, medan belastningen på intensivvården har varit stor men förhållandevis oförändrad. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom.

Videoupptagning av presskonferensen den 13 januari (på finska) | Yle Arenan

De första förslagen om tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal är klara

14.1.2022 11.38
SHM
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har färdigställt de första ställningstagandena och förslagen om åtgärderna för att trygga tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal på kort och lång sikt.  

Inreserestriktionerna förblir i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari

13.1.2022 14.12
IM
Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter och inreserestriktionerna förblir också i övrigt i huvudsak oförändrade fram till den 31.1. Det införs dock vissa lättnader i begränsningarna i fråga om de personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19. Statsrådet fattade beslut om ändringarna den 13.1. och ändringarna träder i kraft den 17.1.

Rekommendation: Personer som exponerats för coronaviruset och har lindriga symptom ska göra självtest

12.1.2022 16.30
SHM
Expertgruppen för testningsberedskap för covid-19 som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har berett en rekommendation om frivillig självtestning för coronaviruset. Syftet är att precisera när frivilliga självtester, också kallade hemtester, ska användas och att klargöra de åtgärder som testresultatet ger anledning till.

Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022

13.1.2022 13.21
ANM SHM UKM
Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Reformens syfte är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den beaktar bättre än i nuläget olika familjeformer. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.  

Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset

11.1.2022 16.27
SHM
kuvituskuva
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. I fortsättningen ska alla restauranger stänga kl. 18.00. Dessutom förlängs begränsningarna i användningen av coronapass till utgången av januari. Förordningen om restaurangernas öppettider träder i kraft den 12 januari 2022 och gäller fram till den 31 januari 2022. Förordningen om begränsningar i användningen av coronapass träder i kraft den 12 januari 2022.

Se även

Välfärdsområdesvalet

Välfärdsområdesvalet

I januari 2022 hålls Finlands första välfärdsområdesval där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena.

Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Den egentliga valdagen är den 23 januari 2022.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen