Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Öppet hus i Statsrådsborgen och Ständerhuset den 25 september 2022

23.9.2022 10.27

Välkommen på besök i Statsrådsborgen och Ständerhuset söndagen den 25 september 2022 kl. 9–15. Öppet hus-dagen ordnas för att fira Statsrådsborgens 200-årsjubileum. Byggnaden invigdes den 27 september 1822.

Statsrådsborgens 200-åriga historia presenteras också vid korta föreläsningar som är öppna för allmänheten. Föreläsningar ordnas i Ständerhuset fredagen den 23 september och i Riksarkivet lördagen den 24 september.

Aktuellt

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stävja energikrisen

23.9.2022 10.08
SRK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 23 september och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Regeringens proposition med förslag till lag om djurvälfärd lämnades till riksdagen

22.9.2022 15.30
JSM
Statsrådet har i dag lämnat en proposition med förslag till lag om djurvälfärd till riksdagen. Den nya lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Lagförslaget grundar sig på det tidigare förslaget från 2018. För att motverka valpfabriksverksamhet och reglera handeln med hundar och katter föreslås ett förbud mot införsel och nya bestämmelser om innehållet i försäljningsannonser. Helt nytt är att kirurgisk kastrering av grisar ska frångås under en övergångsperiod. Förslaget innehåller också begränsningar som gäller bland annat båsladugårdar och grishäckar.

Lagen om könsfastställelse behandlas i riksdagen

22.9.2022 13.59
SHM
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den. Det föreslås att fastställandet av juridiskt kön ska åtskiljas från medicinska undersökningar och behandlingar. Det föreslås också att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska strykas ur lagen. Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet föreslås bli upphävd.  

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice

22.9.2022 13.58
SHM
Syftet med den nya lagen om funktionshinderservice är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov.

Minister Ohisalo: En snabbare grön omställning stärker den övergripande säkerheten i Finland miljöministeriet

21.9.2022 15.05
MM
Rysslands anfallskrig har gjort energi- och klimatpolitiken till en del av utrikes- och säkerhetspolitiken i ännu högre grad. I energikrisen lönar det sig för Finland att beslutsamt fortsätta med klimatåtgärderna och påskynda den gröna omställningen, betonade miljö- och klimatminister Maria Ohisalo vid informationsmötet om klimatåtgärder, energilösningar och Finlands övergripande säkerhet.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2023

Statens budget 2023

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 till riksdagen. I budgetpropositionen föreslås anslag på 80,5 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 72,5 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 8,0 miljarder euro.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen