Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterar lägesbilden av coronapandemin torsdagen den 20 januari kl 10

19.1.2022 16.27

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella vaccinationsläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte den 20 januari kl 10.

I informationsmötet deltar ledande experten Liisa-Maria Voipio-Pulkki och strategichefen Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet samt överläkaren Otto Helve från Institutet för hälsa och välfärd.

Följ i direktsändning

Regeringen förhandlade om uppdatering av coronastrategin, förlängning av restriktionerna och användning av coronapasset

18.1.2022 18.10
SRK
Statsministern Sanna Marin 18.1.
Tisdagen den 18 januari förde regeringen en omfattande diskussion om behoven att uppdatera coronastrategin i det rådande epidemiläget till följd av den mycket smittsamma omikronvariantens spridning. Vid sin behandling utgick regeringen från expertbedömningar av smittläget och av hur belastningen på sjukvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna. Till grund för diskussionen låg också synpunkter på behoven att ändra den nuvarande handlingsstrategin. Regeringen fick även en lägesrapport om beredningen av en utvidgad tillämpning av EU:s digitala covidintyg som coronapass.

Nödcentralernas verksamhet utvecklas för att göra hanteringen av nödsituationer effektivare

19.1.2022 12.32
IM
Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten fram till 2025 har färdigställts. Nödcentralsverksamheten utvecklas i en allt modernare riktning för att man ska kunna bemöta framtida utmaningar i omvärlden. Målet är att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter så att nödsituationer kan förutses och hanteras på ett allt effektivare sätt.

Förberedelser för anskaffning av självtester för skolelever har inletts vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet

14.1.2022 18.35
ANM SHM
Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet förbereder anskaffningar av självtester för testning av grundskoleelever och studerande på andra stadiet.

De första förslagen om tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal är klara

14.1.2022 11.38
SHM
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har färdigställt de första ställningstagandena och förslagen om åtgärderna för att trygga tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal på kort och lång sikt.  

Se även

Välfärdsområdesvalet

Välfärdsområdesvalet

I januari 2022 hålls Finlands första välfärdsområdesval där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena.

Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Den egentliga valdagen är den 23 januari 2022.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen