Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Regeringen förhandlar på Ständerhuset tisdagen den 30 november

30.11.2021 21.25

Regeringen sammanträder på Ständerhuset för att förhandla om coronavirusläget tisdagen den 30 november med början klockan 15.00.

På agendan står den epidemiologiska lägesbilden, vaccinationsläget och virusvarianten omikron.

Arbetsgruppen för revideringen av naturvårdslagen föreslår att nya skyddsmetoder tas in i lagen

30.11.2021 14.54
MM
Arbetsgruppen har färdigställt ett förslag till regeringsproposition med förslag till naturvårdslag. Förslaget ska uppdatera och stärka skyddet av naturobjekt, utvidga urvalet av naturskyddsmetoder, främja deltagandet och tillgången till information samt erbjuda verktyg för att främja frivilligt skydd. Dessutom ska effekterna av klimatförändringarna och främjandet av samernas rättigheter beaktas bättre i den nya lagen. Som ett nytt initiativ föreslås att ekologisk kompensation tas in i lagen.

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

30.11.2021 10.42
Statsrådets kansli VN TEAS
Den 30 november 2021 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 7 725 000 euro). Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2022. Ansökningstiden går ut den 12 januari 2022 kl. 16.

Minister Kurvinen:
Tilläggsfinansiering för utveckling och stärkande av landskapens universitetscenter

29.11.2021 11.57
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat sex universitetscenter sammanlagt tre miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla verksamheten och stärka de regionala och samhälleliga effekterna. Finansieringen är av engångskaraktär och består av outdelade budgetmedel för universitetens strategibaserade finansiering för 2020.

Arbetsgrupp ska bereda lagstiftning för jämkning av skyldigheten att ersätta rättegångskostnader

29.11.2021 12.46
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagstiftningen om rättegångskostnader i tvistemål. Målet är att förbättra tillgången till rättslig prövning genom att minska kostnadsrisken i tvistemål. Arbetet är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen