Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

17.5.2022 18.35

Republikens president beslutade på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato.

Föredragning för republikens president 17.5.2022 (på finska)

Aktuellt

Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade finansieringen av närområdessamarbetet i anslutning till Ryssland samt tillgången till naturgas

13.5.2022 10.33
ANM FM
Ministerarbetsgruppen för beredskap.
Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Arbetsgruppen diskuterade också tillgången på naturgas.

Utvärdering: Stödåtgärderna under pandemin hjälpte företagen att klara sig igenom pandemin, men i början av krisen riktades stöden inte alltid rätt

17.5.2022 9.04
ANM
De kostnadsstöd som beviljades under coronakrisen ökade företagens omsättning, gjorde företagen vinstbringande och minskade risken för företagssanering. Kostnadsstöden ledde till att en del av de företag som gick med förlust under coronaperioden blev vinstbringande. De nya stödomgångarna har emellertid fördröjt en sund strukturomvandling i ekonomin. Detta framgår av undersökningen ”Koronapandemian tukipolitiikan arviointi” (Utvärdering av stödpolitiken under coronapandemin) av Näringslivets forskningsinstitut för arbets- och näringsministeriet, som publicerades den 17 maj 2022.

Statsminister Marins tal vid riksdagens plenum den 16 maj 2022

16.5.2022 10.06
SRK
Pääministeri Sanna Marin puhumassa eduskunnan puhujanaitiossa.
Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
Statsminister Sanna Marin höll presentationsanförandet under riksdagens plenum den 16 maj 2022. Det talade ordet gäller.

Statsminister Marin reser till Rom

16.5.2022 15.15
SRK
Statsminister Sanna Marin träffar Italiens premiärminister Mario Draghi i Rom onsdagen den 18 maj.

Många ändringar i narkotikalagen - ska bli lättare att få tillstånd för smärtstillande läkemedel i humanitära krissituationer

13.5.2022 11.53
SHM
Kuva: Tuulikki Holopainen
Republikens president har stadfäst ändringarna i narkotikalagen och lagen om elektroniska recept. Syftet med ändringarna är att förtydliga tillståndsförfarandena i fråga om de smärtstillande läkemedel som används i humanitära krissituationer. I propositionen föreslås också att man ska förbjuda sådana växtpulver, växtgranulat och växtpreparat som innehåller DMT och som används i drogsyfte.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen