Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterar lägesbilden av coronapandemin torsdagen den 27 januari kl 10

26.1.2022 13.58

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella vaccinationsläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte den 27 januari kl 10.

I informationsmötet deltar Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande expert vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd.

Följ i direktsändning

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen påskyndar uppehållstillstånden för dem som kommer till Finland för att arbeta – utkastet till regeringsproposition sänds på remiss

25.1.2022 10.58
ANM
Kocken avslutar matportionen.
Regeringen strävar efter att genom en reform av 5 kap. i utlänningslagen påskynda uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn före utgången av regeringsperioden. Reformen ökar också användningen av automation och gör det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen. 

I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande

25.1.2022 8.03
ANM
Animerad grafik och text: I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande  Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år. I december anmäldes 90 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 164 500 lediga jobb, vilket är 71 600 fler än för ett år sedan.

Pilotprojekt inom den nationella barnstrategin ger barn och unga en möjlighet att delta i beredningen av genomförandet av Lanzarotekonventionen

19.1.2022 10.37
SHM
En genomförandeplan för Lanzarotekonventionen bereds som bäst för 2022–2025. Målet är att säkerställa att man i Finland agerar på det sätt som konventionen ålägger för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 

En antirasistisk framtid skapas genom handlingar – i en antirasistisk framtid påverkar namnet inte jobbsökningen

24.1.2022 11.56
JM
Genom justitieministeriets och diskrimineringsombudsmannens kampanj Jag är antirasist aktiveras människor och organisationer att utföra konkreta antirasistiska handlingar för att främja likabehandling.

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

 

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen