Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Regeringen förhandlar på Ständerhuset tisdagen den 30 november

29.11.2021 15.16

Regeringen sammanträder på Ständerhuset för att förhandla om coronavirusläget tisdagen den 30 november med början klockan 15.00.

På agendan står den epidemiologiska lägesbilden, vaccinationsläget och virusvarianten omikron.

Minister Kurvinen:
Tilläggsfinansiering för utveckling och stärkande av landskapens universitetscenter

29.11.2021 11.57
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat sex universitetscenter sammanlagt tre miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla verksamheten och stärka de regionala och samhälleliga effekterna. Finansieringen är av engångskaraktär och består av outdelade budgetmedel för universitetens strategibaserade finansiering för 2020.

Arbetsgrupp ska bereda lagstiftning för jämkning av skyldigheten att ersätta rättegångskostnader

29.11.2021 12.46
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagstiftningen om rättegångskostnader i tvistemål. Målet är att förbättra tillgången till rättslig prövning genom att minska kostnadsrisken i tvistemål. Arbetet är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

28.11.2021 14.04
IM
Från och med söndagen den 28 november kl. 15 begränsar Finland inresa vid sina yttre gränser för de resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 28 november.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

26.11.2021 10.58
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

25.11.2021 15.05
SHM
Finlands strategi för vaccinationerna mot covid-19 uppdateras för att befolkningen behöver ett effektivare vaccinationsskydd på grund av höstens epidemiläge. Vaccinationerna är det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot covid-19 och bromsa coronavirusepidemin. Vaccinationerna erbjuds gratis till alla som vill vaccinera sig och som inte har något hälsomässigt hinder för att få vaccinet.

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen