Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.


Statsrådets allmänna sammanträde 17.10.2019
Förslag om att utvidga konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter

17.10.2019 14.02
Ministry of Justice
Förslag om att utvidga konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter

Regeringen föreslår att konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas. Den proposition som lämnades till riksdagen i dag bygger på en EU-förordning om samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter som medlemsstaterna ska börja tillämpa vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna. Syftet med propositionen är samtidigt att öka konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa i lagöverträdelser på ett mer allmänt plan också i till exempel den nationella tillsynen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)Se mer...

Senaste

Justitieministeriet tar i bruk en samiskspråkig logotyp
Ministry of Justice
Nyhet 21.10.2019 8.30
Europeiska rådet diskuterade budgetram och förankring av strategin
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 18.10.2019 16.53
Arbetsgrupp utreder en totalreform av kärnenergilagen
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 18.10.2019 15.52
Mandatperioden för delegationen för arktiska frågor går mot sitt slut
Prime Minister's Office
Nyhet 18.10.2019 15.29
Superveckan med IKT-möten börjar den 21 oktober
Ministry of Finance
Nyhet 18.10.2019 13.40
Seminarium om resultaten av forskningen kring METSO-handlingsplanen
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Nyhet 18.10.2019 13.09
Statsminister Antti Rinnes tal i Europeiska rådet den 18 oktober 2019
Prime Minister's Office
Tal 18.10.2019 12.02
Sidoackreditering i Demokratiska republiken Kongo
Ministry for Foreign Affairs
Nyhet 18.10.2019 11.36
EU och Storbritannien överens om ändringar i avtalet om utträde
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 17.10.2019 20.02
Starkt stöd för fortsättning på EU:s agenda för städer och territoriella agenda
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of the Environment
Nyhet 17.10.2019 16.47

Se även

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019

Regeringsprogrammet

Regeringens kommunikationsstrategi

 

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 6 juni 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 75:e regering, som leds av statsminister Antti Rinne. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Rinnes regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Rinnes regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917