Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Statsrådets allmänna sammanträde 21.3.2019
Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

21.3.2019 14.08
JSM
Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

Statsrådet utfärdade på torsdag en förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden 2019–2021. Målet med stödet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för bybutiker på glesbygden och på så sätt trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)Se mer...

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Förteckningen i tjänsten ger en aktuell bild av hur beredningen av en proposition har framskridit och en uppskattning av under vilken vecka statsrådet beslutar att lämna lagförslaget till riksdagen.

Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen i slutet av valperioden 2015–2019 
Lagstiftningsplanen (på finska)

 

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917