Hoppa till innehåll

Coronavirus

Begränsningarna i rörelsefrihet i Nyland börjar gälla den 28.3

28.3.2020 10.40

Statsrådet överlämnade den 27 mars till riksdagen två förordningar genom vilka de begränsningar av rörelsefriheten som fastställs i beredskapslagen ska införas och tillämpas. Begränsningarna som rör resor till och från landskapet Nyland träder i kraft den 28 mars och gäller fram till den 19 april 2020.

När begränsningarna har trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte resa till Nyland. Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna.

Mer information och anvisningar om begränsningarna i rörelsefriheten

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst som betjänar vardagar kl. 8.00–16.15 på numret 0295 419 800 (lna/msa), betjänar undantagsvis också på veckoslutet den 28–29 mars mellan 8.00 och 16.15.

Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle

Epidemisituationen och anvisningar

  • THL.fi
  • omaolo.fi

Senaste

Utrikesministeriets evakueringsflygningar
UM
Pressmeddelande 27.3.2020 20.54
Kontrollen av dem som anländer från utlandet skärps
SRK
Pressmeddelande 27.3.2020 19.21


Statsrådets allmänna sammanträde 26.3.2020
På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd

26.3.2020 14.36
SHM

Den 20 mars fattade regeringen beslut om de första åtgärderna för att trygga människors utkomst och företagens likviditet i den svåra situationen till följd av coronaviruset. De ändringar som görs i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag lämnades i form av en regeringsproposition till riksdagen den 26 mars 2020. Ändringarna avses vara i kraft i tre månader, dvs. till den 30 juni 2020.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)
Regeringens lägesrapport 26.3
Situationen för de finländare som befinner sig utomlands och detaljerna kring återresan till Finland

26.3.2020 9.30

Regeringen höll ett informationsmöte om coronavirussituationen torsdagen den 26 mars. Vid informationsmötet behandlades situationen för de finländare som befinner sig utomlands och detaljerna kring återresan till Finland. I informationsmötet deltog utrikesminister Pekka Haavisto.

Videoupptagning av informationsmötet 
Presentationsmaterialet 
Bilder om presskonferens  
Aktuellt om coronaviruset

20.3.2020 9.00
SRK

På statsrådets webbplats finns regeringens riktlinjer, en sammanställning av ministeriernas material om coronavirusets konsekvenser inom olika förvaltningsområden samt ministeriers aktualitetsmaterial om coronaviruset.

Samlad information om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Institutet för hälsa och välfärd: Aktuell information om coronaviruset
Information och råd om coronaviruset - statsradet.fi


Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917