Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Partierna i Antti Rinnes regering fortsätter sitt samarbete – Sanna Marin statsministerkandidat

9.12.2019 9.15
Partierna i Antti Rinnes regering fortsätter sitt samarbete – Sanna Marin statsministerkandidat

På söndagen fördes regeringsförhandlingar i riksdagen. I förhandlingarna förband sig Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet att fortsätta regeringssamarbetet i enlighet med regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering, Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, och enligt tidigare beslut, utan ändringar.

På söndagen beslutade Socialdemokraternas partifullmäktige att nuvarande kommunikationsminister Sanna Marin är partiets statsministerkandidat. Antti Rinnes regering agerar expeditionsministär tills den nya regeringen har utnämnts.

Riksdagens pressmeddelande om regeringsförhandlingarna
Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering
Expeditionsministärens verksamhet samt frågor och svar om expeditionsministärens ställning


Över 500 barn firade Finlands självständighet på Ständerhuset

5.12.2019 16.17
SRK
Över 500 barn firade Finlands självständighet på Ständerhuset

Stämningen var uppsluppen då 522 barn samlades till Ständerhuset i Helsingfors för att fira Finlands självständighet i dag den 5 december 2019. Statsminister Antti Rinne stod värd för dagens självständighetsfest under temat ”Finland i världen och världen i Finland”.

Statsminister Rinnes tal till barn
Bilder från festen

Videoupptagning av barnens ankomst till festen
Se mer...

Se även

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019

Regeringsprogrammet

Regeringens kommunikationsstrategi

 

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 6 juni 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 75:e regering, som leds av statsminister Antti Rinne. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Rinnes regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Rinnes regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917