Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

SHM och THL informerar Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

20.10.2021 17.29

Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen den 21.10. | Yle Arenan

Inkomstgränserna för studiestödet höjs med en fjärdedel

26.10.2021 15.05
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition om höjning av inkomstgränserna för studiestöd. Enligt propositionen höjs studerandenas inkomstgränser som påverkar studiestödet med 25 procent år 2022. Den temporära höjningen av inkomstgränserna kommer att främja de studerandes möjligheter att arbeta mer vid sidan av studierna.

Ministrar från EU-ländernas D9+-grupp diskuterar digital och grön omställning i Luxemburg

26.10.2021 10.32
ANM
EU-lippu
De digitalt avancerade EU-ländernas ministrar diskuterar i Luxemburg hur man med hjälp av digital teknik kan främja en grön omställning och uppnåendet av klimatmålen från Paris.

Två av tre finländare anser att utvecklingssamarbete är viktigt

26.10.2021 9.50
UM
Av finländarna anser 68 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. En fjärdedel uppger dock att deras inställning har blivit mer negativ på senare tid. Majoriteten tror att Finlands utvecklingssamarbete har förbättrat kvinnors och flickors ställning i Afghanistan under de senaste 20 åren. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av utrikesministeriet.

Klimatförändringen beaktas allt bättre i avtappningarna i Saimen och Vuoksen

25.10.2021 14.57
JSM
På grund av klimatförändringen är översvämningar och torka allt vanligare i Saimen. Eftersom vattenförhållandena varierar ovanligt mycket oftare än tidigare, har den finsk-ryska gränsvattendragskommissionen kommit överens om gemensamma åtgärder för att öka det proaktiva arbetet och informationsutbytet när det gäller avtappningar i Saimen och Vuoksen.

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande

26.10.2021 8.21
ANM
I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande. På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 50 500.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 500 personer. I september anmäldes 96 500 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen