Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Coronavirus

Ändringar i restriktionerna på grund av coronavirusepidemin från och med den 1 juni

31.5.2020 11.26
ANM IM SHM SRK UKM

Coronarestriktionerna avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt från och med den 1 juni. Målsättningen är att bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt har negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Från och med ingången av juni blir det lättnader bland annat i begränsningarna av sammankomster, ordnandet av olika tillställningar och evenemang samt öppethållningen av offentliga lokaler. Samtidigt öppnas också restauranger och kaféer för kunderna med vissa begränsningar.

Begränsningarna på grund av coronaviruset 
Vanliga frågor, Regionförvaltningsverkets webbplats
Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

Översikt över coronavirusläget 28.5
Coronavirusepidemin fortsätter avta

28.5.2020 11.30

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittoläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte torsdagen den 28 maj.

I informationsmötet deltog kanslichefen Kirsi Varhila och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt direktören för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr
Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen