Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Statsrådets allmänna sammanträde 14.11.2019
Regeringen uppmuntrar till investeringar – företag kan göra höjda avskrivningar på anskaffning av maskiner och anordningar

14.11.2019 13.53
FM
Regeringen uppmuntrar till investeringar – företag kan göra höjda avskrivningar på anskaffning av maskiner och anordningar

Företag får dra av anskaffningar av maskiner och anordningar i beskattningen påskyndat i fyra års tid. Målet med propositionen är att öka de privata investeringarna. Företag kan dra av investeringar i maskiner och anordningar i beskattningen som årliga avskrivningar. Den maximala årliga avskrivningen på maskiner, inventarier och anläggningar är 25 procent av den återstående anskaffningsutgiften. Regeringen föreslår att avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar fördubblas under 2020-2023. Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Se mer...

Se även

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019

Regeringsprogrammet

Regeringens kommunikationsstrategi

 

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 6 juni 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 75:e regering, som leds av statsminister Antti Rinne. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Rinnes regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Rinnes regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917