Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds – ”Nu satsar vi på basservicen”

14.10.2019 12.34
Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds – ”Nu satsar vi på basservicen”

Statsminister Antti Rinnes regering stärker social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå som ett led i reformen av social- och hälsovården. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. I presskonferensen presenterade programmet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila och avdelningschef Pasi Pohjola.
Se mer...

Se även

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019

Regeringsprogrammet

Regeringens kommunikationsstrategi

 

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 6 juni 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 75:e regering, som leds av statsminister Antti Rinne. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Rinnes regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Rinnes regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917