Statsrådets allmänna sammanträde 23.5.2017
Förslag om ändringar i studiestödslagen

23.5.2019 13.32
UKM
Förslag om ändringar i studiestödslagen

Statsrådet har avlåtit en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av studiestödslagen. Ändringen skulle innebära att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn blir flexiblare. Det skulle också förbättra de studerandes ställning som riskerar att inte omfattas av studiestödet när studierna fördröjs på andra sätt än tillfälligt.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Se mer...

Se även

Regeringsbildningen

Regeringsbildningen

En video på två minuter visar hur regeringsbildningsprocessen framskrider steg för steg, från riksdagshuset till Statsrådsborgen. Informationen finns också i skriftlig form.

Video
Mer information om utnämning och konstituering av statsrådet


 

Inför regeringsförhandlingarna 2019

Inför regeringsförhandlingarna 2019

Ministerierna har tagit fram så kallade tjänstemannainlägg om nyckelfrågorna för nästa regeringsperiod. Inläggen är ett kunskapsunderlag till stöd för de kommande valdebatterna och regeringsförhandlingarna.

Inför regeringsförhandlingarna 2019

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917