Carl Haglund

Försvarsminister

Svenska folkpartiet i Finland