Genomförandet av regeringsprogrammet

Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.

Regeringen genomför nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. De strategiska målen konkretiseras i form av spetsprojekt och reformer.

Uppdatering av handlingsplanen, 25.5.2018