De nya initiativen i samband med halvtidsöversynen

Kompetens, tillväxt och sysselsättning

 • Sysselsättningspaketet innefattar åtgärder med omedelbara effekter och effekter på längre sikt
 • Uppdatering av företagarpaketet
 • Reformen Business Finland ska sätta fart på företagens export
 • Projektet Turism 4.0 (Matkailu 4.0) ska leda till snabb tillväxt och sysselsättning
 • Fart på den cirkulära ekonomin och införande av innovativ offentlig upphandling
 • Programmet Talent Boost vill uppnå tillväxt med hjälp av internationella experter
 • Granskning av näringsunderstöden
 • Forsknings- och innovationsreform som ska skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt
 • Den kreativa ekonomin stärks
 • Reform för att öka gymnasieutbildningens attraktivitet
 • Program för artificiell intelligens
 • Program för hållbar stadsutveckling
 • Arbetskraft från länder utanför EU/EES

Omsorg

 • Minskning av antalet marginaliserade unga (NEET-unga)
 • Helheten barn, unga och familjer
 • Kan försöket med basinkomst ge lösningar på problemen med flitfällor?
 • Försök med aktiverande social trygghet
 • Motverkande av ojämlikheten
 • Reform av den sociala tryggheten

Förnyelse

 • Besparingarna på en miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna
 • Utvecklingsbolaget SoteDigi ska skapa datasystem för klient- och patientuppgifter
 • Mot ett kolneutralt Finland
 • En ny verksamhetsmodell som ska sätta fart på digitaliseringen
 • Styrningen av statens digitaliseringsprojekt stärks
 • Försök som gäller cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning
 • Kvaliteten och kostnadseffektiviteten när det gäller det offentliga byggandet

Säkerhet

 • Den gemensamma lägesbilden stärks
 • Det klarläggs vilka befogenheter den interna säkerheten kräver
 • Det klarläggs vilka befogenheter det militära försvaret kräver
 • Den kapacitet som den inre säkerheten kräver förbättras
 • Den kapacitet som det militära försvaret kräver förbättras