Halvtidsöversynen 2021 och planen för de offentliga finanserna för 2022–2025

Ministeriernas pressmeddelanden

Puoliväliriihen toimenpiteet vastaavat turvealan murrokseen

ANM FM JSM
Pressmeddelande 29.4.2021 21.17