Halvtidsöversynen 2021 och planen för de offentliga finanserna för 2022–2025

Planen för de offentliga finanserna 2022-2025 godkändes

12.5.2021 13.39
FM
Statsrådet fattade den 12 maj beslut om planen för de offentliga finanserna 2022 –2025, som också innehåller ett rambeslut för statsfinanserna.

Regeringen fattade beslut om riktlinjerna för slutet av valperioden och om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

29.4.2021 20.51
FM SRK
Halvtidsöversyn 2021
Regeringen har vid sin halvtidsöversyn dragit upp riktlinjer för omfattande åtgärder för att stärka sysselsättningen och ekonomin samt för att främja medborgarnas välfärd efter coronapandemin i Finland. De beslut som fattades vid halvtidsöversynen innehåller riktlinjer såväl för att stärka tillväxten och de fortsatta åtgärderna mot klimatneutralitet som för att minska ojämlikheten. Åtgärderna har anpassats till planen för de offentliga finanserna 2022–2025, som regeringen enades om i samband med halvtidsöversynen. Regeringen gjorde också en halvtidsöversyn av klimatåtgärderna.

Ministeriernas pressmeddelanden

Puoliväliriihen toimenpiteet vastaavat turvealan murrokseen

ANM FM JSM
Pressmeddelande 29.4.2021 21.17