Information om coronaläget

Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats Kom ihåg att du själv kan bidra till att förebygga spridningen av coronaviruset. Hälsovårdsmyndigheterna ger anvisningar om vaccinationer, testning och andra förfaranden.

  • Vaccinera dig. Det skyddar mot allvarliga symtom. 
  • Om du får symtom, stanna hemma tills du är frisk. 
  • Testa dig vid behov.