Coronaviruset i Finland

Covid-19 är inte längre en allmänfarlig sjukdom.

Både antalet sjukdomsfall och dödsfall har minskat. Vaccinationerna mot covid-19 är fortfarande effektiva också när det gäller de muterade virusstammarna, och vaccinationstäckningen är på en bra nivå i Finland. Inga restriktioner är i kraft längre.

Coronaviruset i Finland | social- och hälsovårdsministeriet
Aktuellt om coronaviruset | Institutet för hälsa och välfärd

Resor till och från Finland

Finland begränsar för tillfället inte inresa på grund av covid-19-epidemin. Personer som reser in i landet behöver inte visa upp intyg som gäller covid-19 eller låta testa sig för covid-19. Resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet ska fortfarande ha sedvanliga resedokument, det vill säga pass och vid behov visum.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser utomlands har en full vaccinationsserie mot covid-19.

Om du planerar att resa:

  • ta reda på destinationslandets reserestriktioner på förhand
  • gör en reseanmälan
  • teckna en reseförsäkring
  • ta reda på vilka resedokument som krävs.

Vissa länder kan fortfarande begränsa passagerartrafiken in i landet och ha till exempel speciella visumkrav. Det är viktigt att du före din resa tar reda på destinationslandets restriktioner och bestämmelser. Också flygbolagens krav kan variera.

Coronaviruset och resor | Institutet för hälsa och välfärd
Coronaviruset och resande | utrikesministeriet
Landsspecifika resemeddelanden | utrikesministeriet
Anvisningar till resenärer | Gränsbevakningsväsendet