Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Information och råd om coronaviruset

Helheten av statsrådets information och råd om coronaviruset innehåller bland annat regeringens riktlinjer och beslut, gällande begränsningar och rekommendationer, frågor och svar, information om statsrådets ledningsarbete under undantagsförhållanden samt ministeriernas aktualitetsmaterial om coronaviruset. 

Material finns på finska och svenska och i huvudsak också på engelska. En del av regeringens pressmeddelanden har dessutom översatts till samiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska. Regeringens presskonferenser har tolkats till finskt teckenspråk.


Översikt över coronavirusläget 28.5
Coronavirusepidemin fortsätter avta

28.5.2020 11.30

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittoläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte torsdagen den 28 maj.

I informationsmötet deltog kanslichefen Kirsi Varhila och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt direktören för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 27.5
Den inhemska produktionen av skyddsutrustning har inletts planenligt

27.5.2020 14.00

Arbets- och näringsministeriet gav den 27 maj en lägesöversikt över inledandet av den inhemska produktionen av skyddsutrustning, läget i fråga om skyddsutrustning och Försörjningsberedskapscentralens åtgärder för att säkerställa tillräcklig tillgång till skyddsutrustning.

I informationsmötet deltog näringsminister Mika Lintilä, arbetsminister Tuula Haatainen och Försörjningsberedskapscentralens tf verkställande direktör Janne Känkänen. Även ett företag som ska börja tillverka skyddsutrustning, Lifa Air Oy, var representerat vid mötet. Representant för företaget var dess styrelseordförande Vesa Mäkipää. Informationsmötet leddes av kommunikationsdirektören Mikko Koivumaa.

Närvarande i egenskap av sakkunniga var också understatssekreterare Petri Peltonen och ledande sakkunnig Jyrki Alkio från arbets- och näringsministeriet.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Regeringens presskonferenser

Epidemisituationen och anvisningar

  • THL.fi
  • omaolo.fi

Söker du information på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska.

Flerspråkigt material

Se även

Tillbaka till toppen