Information och råd om coronaviruset

Antalet coronafall har varit på nedgång. Restriktioner avvecklas under vårens och sommarens lopp, om epidemiläget tillåter det.

Det finns fortfarande en risk att epidemin börjar accelerera på nytt. Tack för att du fortsatt följer myndigheternas begränsningar och rekommendationer.

Vi kan alla med våra egna handlingar påverka hur sommaren kommer bli.

De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen

10.5.2021 10.32

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag fattat ett beslut enligt vilket de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 april | Yle Arenan


Coronavirusläget har utvecklats i en positiv riktning, men behovet av sjukhusvård har inte minskat

5.5.2021 15.10

Vecka 17 fortsatte antalet coronavirusfall att minska, men nu minskar fallen lite långsammare. Även skillnaderna mellan de olika områdena har jämnat ut sig en aning. Beundransvärt många människor går nu och testar sig. Behovet av sjukhusvård antas småningom minska.

Videoupptagning av presskonferensen den 6 mai | Yle Arenan 


Regeringens presskonferenser