Aktualitetsmaterial om coronavirussituationen

Regeringens presskonferenser

Hälsosäkerheten vid gränserna: Beslut om skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet

6.7.2021 17.45

Tisdagen den 6 juli fattade statsrådet beslut om förordningen och om en modell som i fortsättningen tillämpas för att hindra coronaviruset från att spridas från utlandet med personer som anländer till Finland.

Personer som anländer till Finland ska från och med den 12 juli 2021 visa upp intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie eller intyg över att ha genomgått coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna.  Andra personer ska visa upp intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test eller intyg över att ha fått en första vaccindos. 

Videoupptagning av presskonferensen den 6 juli | Youtube 
Bilder | Flickr


Olycksutredningscentralens rapport om coronapandemin överlämnades till statsrådet

30.6.2021 14.15

Statsrådet gav den 3 september 2020 Olycksutredningscentralen i uppdrag att undersöka coronapandemins första skede fram till slutet av juli 2020 som en sådan exceptionell händelse som avses i lagen om säkerhetsutredning av olyckor.

Som resultat av utredningen presenteras ett antal iakttagelser och rekommendationer som gäller hanteringen av pandemiläget. Rapporten om coronapandemin överlämnades till statsrådet den 30 juni. Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog emot rapporten på statsrådets vägnar.

En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap | Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len 30.6

Minister Henriksson: Vi behöver en ingående diskussion om Olycksutredningscentralens iakttagelser | Justitieministeriet 30.6