Aktualitetsmaterial om coronavirussituationen

Regeringens presskonferenser

Presskonferens 20.5
Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronavirussmitta

20.5.2020 13.00

Temat för regeringens översikt över coronavirusläget var välmåendet hos äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, och de nya anvisningarna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, direktör för Äldreinstitutet Päivi Topo, verksamhetsledare vid Mieli ry Sari Aalto-Matturi och kommunikations- och marknadsföringschef vid Suomen Latu ry Panu Könönen redogjorde för temat.

Också forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd Minna-Liisa Luoma deltog.

Tillställningen ledded av tidigare nyhetsankaret Pirjo Nuotio.

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt | SHM
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 19.5
Restaurangerna öppnas den 1 juni och bestämmelser om begränsningar i deras verksamhet utfärdas genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

19.5.2020 14.00

Regeringen överlämnade den 19 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen ska vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Genom lagen föreskrivs det under fortsatta undantagsförhållanden om sådana restriktioner för förplägnadsverksamheten med stöd av vilka näringsverksamheten kan öppnas för kunder och spridningen av coronavirussjukdomen samtidigt kan förhindras. 

I presskonferensen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och regeringsrådet Ismo Tuominen från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr