Aktualitetsmaterial om coronavirussituationen

Regeringens presskonferenser

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

24.2.2021 23.12

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.

Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom rekommenderas det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk samma åtgärder.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo, undervisningsminister Jussi Saramo och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Pressmeddelande 25.2. | SHM
Videoupptagning av presskonferensen 25.2. | Youtube
Bilder från presskonferensen 25.2. | Flickr
Coronavirusepidemins faser och olika nivåer av bekämpningsåtgärder


Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter

19.2.2021 16.05

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.

Videoupptagning av presskonferensen
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs | SHM pressmeddelande 19.2.