Aktualitetsmaterial om coronavirussituationen

Regeringens presskonferenser

De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen

10.5.2021 10.32

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag fattat ett beslut enligt vilket de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 april | Yle Arenan


Coronavirusläget har utvecklats i en positiv riktning, men behovet av sjukhusvård har inte minskat

5.5.2021 15.10

Vecka 17 fortsatte antalet coronavirusfall att minska, men nu minskar fallen lite långsammare. Även skillnaderna mellan de olika områdena har jämnat ut sig en aning. Beundransvärt många människor går nu och testar sig. Behovet av sjukhusvård antas småningom minska.

Videoupptagning av presskonferensen den 6 mai | Yle Arenan 


Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen
VNK statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 27.4.2021 16.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)
OM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 23.4.2021 11.00