Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp)
STM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 9.7.2020 13.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp)
OM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2020 vp; EV 63/2020 vp)
SM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)
VM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (HE 91/2020 vp; EV 93/2020 vp)
TEM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30

Valmiuslaki-videon upotus