Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen
VNK statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 27.4.2021 16.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)
OM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 23.4.2021 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta
OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
TEM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)
OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
SM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
SM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 17.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta (HE 32/2021 vp; EV 35/2021 vp)
STM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.30
Valtion varallisuuden luovuttaminen: Komission lahjoitus koronavirusinfektion diagnostiikan ja seulonnan tehostamiseksi
STM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.15
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
STM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.15

Valmiuslaki-videon upotus