Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Valtiontakauksen myöntäminen Finnair Oyj:n TyEL-takaisinlainalle
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LVM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
STM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM statsrådets finansutskott undantagstillstånd coronavirus 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
STM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 19.5.2020 12.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta
MMM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta
MMM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 14.5.2020 13.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
LVM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 14.5.2020 13.00

Artikelpresentatör