Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 23.6.2021 – 31.12.2024

STM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 23.6.2021 11.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)

OM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 21.5.2021 11.00

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen

VNK statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 27.4.2021 16.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)

OM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 23.4.2021 11.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta

OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

TEM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00

Valmiuslaki-videon upotus