Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp)
STM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 9.7.2020 13.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp)
OM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)
VM föredragning för republikens president undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.30
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
TEM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 26.6.2020 15.45

Valmiuslaki-videon upotus