Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 25.6.2020 13.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta (HE 75/2020 vp; EV 70/2020 vp)
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 25.6.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
VM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
TEM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 5.6.2020 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
STM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 5.6.2020 12.00

Valmiuslaki-videon upotus