Statsrådets beslut (delvis på svenska)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)

OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

SM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

SM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 22.4.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

OM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 17.30

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta (HE 32/2021 vp; EV 35/2021 vp)

STM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.30

Valtion varallisuuden luovuttaminen: Komission lahjoitus koronavirusinfektion diagnostiikan ja seulonnan tehostamiseksi

STM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.15

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

STM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 16.4.2021 10.15

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp)

VM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus undantagstillstånd 9.4.2021 16.15

Valmiuslaki-videon upotus