Regeringens pressmeddelanden

Ministerarbetsgrupp ska samordna coronaåtgärder

SRK
Pressmeddelande 30.12.2021 14.56

Regeringen godkände den uppdaterade hybridstrategin

SHM SRK
Pressmeddelande 6.9.2021 19.23

Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna

ANM IM SHM SRK UKM
Pressmeddelande 21.4.2021 9.06