Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna

Den 21 april publicerade regeringen en plan för avveckling av coronarestriktionerna med en riktgivande tidsplan. Syftet är att skapa utsikter för allmänheten, företagen och olika sammanslutningar när det gäller att gradvis öppna samhället. 

Epidemiläget styr avvecklingen av restriktionerna

I planen beskrivs hur restriktionerna kan slopas på ett kontrollerat sätt.

Planen

  • innehåller principerna och de epidemiologiska kriterierna för avvecklingen av restriktionerna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen
  • utgår från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer
  • är inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande.

En kontrollerad avveckling av restriktionerna förutsätter att epidemiläget är stabilt i hela landet. Avvecklingen av restriktionerna kan dra ut på tiden om antalet smittfall inte minskar eller om Finland inte får tillräckligt med vacciner. Även de virusvarianter som smittar lättare kan förvärra epidemiläget. Det är möjligt att man i något område måste fortsätta med restriktionerna eller införa eller skärpa dem på nytt.

När restriktioner avvecklas är det viktigt att fortsatt följa de restriktioner som förblir i kraft och agera på ett hälsosäkert sätt.

Riktgivande tidsplan

Restriktionerna ska avvecklas enligt en riktgivande tidsplan. Avvecklingen förutsätter att epidemiläget och vaccinationstäckningen utvecklas i en positiv riktning. Regeringen ska varannan vecka bedöma förutsättningarna för att avveckla restriktioner och uppdatera tidsplanen.

Tidsplan för avveckling av coronarestriktionerna 22.4.2021

Barn och unga först

Regeringen anser att det är viktigt att avvecklingen av restriktionerna inleds med de grupper som belastats särskilt hårt av restriktionerna.

Principer för i vilken ordning restriktioner ska avvecklas:

  • Barn och unga prioriteras. Även andra grupper som drabbats hårdast av krisen beaktas bland de första.
  • Verksamhet utomhus tillåts först.
  • EU:s vaccinationsintyg utnyttjas för att möjliggöra resor.
  • Hälsoskyddsåtgärder vid gränserna vidtas länge, vilket minskar den risk som en ny våg av epidemin eller nya virusvarianter medför.

Allmänheten kunde kommentera planen i en vecka. Det kom in över 2 000 kommentarer och utlåtanden genom e-tjänsten Dinåsikt.fi och diskussionsmöten.

Resultaten av enkäterna och utlåtandena