Frågor och svar

Ministerierna publicerar frågor och svar om coronaviruset inom sina egna förvaltningsområden. Helheten uppdateras efter behov.

Telefontjänst och chattjänst

Innehåll

Andra länders medborgare i Finland

Arbetskraft

Arbetsliv och arbetsplatser

Barn och unga

Ekonomi

EU

Evenemang och sammankomster

Företag

Försörjning och stöd

Försörjningsberedskap

Grundskolor

Gymnasier och yrkesskolor

Hälsa

Högskolor

Kommuner och förvaltning

Konsumentens rättigheter

Regionala sjukdomsläget, begränsningarna och rekommendationerna

Resor

Restauranger

Rättighet och säkerhet

Småbarnspedagogik

Säsongsarbete

Trafik ock mobilitet

Undantagstillstånd

Avfallshantering och byggbransch