Frågor och svar

Ministerierna publicerar frågor och svar om coronaviruset inom sina egna förvaltningsområden. Helheten uppdateras efter behov.

Telefontjänst och chattjänst

Innehåll

Hälsa

Småbarnspedagogik

Grundskolor

Gymnasier och yrkesskolor

Högskolor

Evenemang och sammankomster

Företag

Arbetsliv och arbetsplatser

Arbetskraft

Arbetsplikt inom hälso- och sjukvården

Ekonomi

Försörjning och stöd

Resor

Trafik ock mobilitet

Försörjningsberedskap

Kommuner och förvaltning

Barn och unga

Konsumentens rättigheter

Rättighet och säkerhet

Andra länders medborgare i Finland

Undantagstillstånd

Stängningen av restauranger

EU