Begränsningar under coronavirusepidemin

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
  • Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Tvätta händerna, hosta i ärmen.
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor.
  • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar.
  • Ta vaccinet när det blir din tur.

Det är alltjämt nödvändigt att följa rekommendationerna och begränsningarna för att stävja epidemin. Coronavaccinet skyddar mot allvarlig coronavirussjukdom. I takt med att vaccineringen framskrider kan begränsningar slopas och samhället öppnas.

Avveckling av coronarestriktionerna

Myndigheterna ser regelbundet över behovet av begränsningar. Utgångspunkten är att begränsningar riktade till barn och unga införs i sista hand.

Var hittar jag information om de gällande begränsningarna och rekommendationerna i min region?

De regionala myndigheterna fattar beslut om många begränsningar och rekommendationer som hänför sig till coronavirusepidemin. De ansvariga ministerierna bereder lagstiftning och kan styra de regionala myndigheterna genom sina riktlinjer.

Information om begränsningarna i din region finns på sjukvårdsdistriktets och kommunens webbplats.

Information om begränsningarna i regionerna på sjukvårdsdistriktens webbplatser