Begränsningar under coronavirusepidemin

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
  • Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Tvätta händerna, hosta i ärmen.
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor.
  • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar.
  • Ta vaccinet när det blir din tur.

Målet för begränsningarna och rekommendationerna är att Finland ska klara sig ur coronakrisen med så lite skador som möjligt. Syftet är att skydda allas, men i synnerhet de mest utsatta gruppernas, hälsa. När begränsningar fastställs beaktas det också vilken inverkan de har på epidemiläget, ekonomin och människornas välbefinnande.

Det är mycket viktigt att fortsatt iaktta gällande begränsningar för att stävja epidemin, även om begränsningar stegvis har börjat avvecklas. På vissa områden kan man också bli tvungen att återinföra eller skärpa begränsningarna på nytt om epidemiläget försämras.

Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av coronaepidemin

Antalet coronavirusfall har fortsatt att minska, och många har fått den första dosen av coronavaccin.

Eftersom coronaepidemiläget är stabilt och utvecklas i en positiv riktning, slopas de nationella nivåerna av bekämpningsåtgärder i maj. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av coronaepidemin.

Var hittar jag information om de gällande begränsningarna och rekommendationerna i min region?

De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på vilken epidemifas som råder i regionen. De behöriga myndigheterna i varje region fattar beslut om gällande rekommendationer och begränsningar i enlighet med lagstiftningen om smittsamma sjukdomar.

Information om begränsningarna i din region finns på sjukvårdsdistriktets och kommunens webbplats.

Information om begränsningarna i regionerna på sjukvårdsdistriktens webbplatser

På andra webbplatser

Rekommendationer och begränsningar i epidemins olika faser

Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna

Regeringen har publicerat en plan för avveckling av coronarestriktionerna med en riktgivande tidsplan. Med tanke på avvecklingen av restriktionerna är det viktigt att var och en bär sitt ansvar genom att fortsatt iaktta de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna

Regeringens pressmeddelanden