Begränsningar under coronavirusepidemin

  • Ta vaccinet. Vaccinet ger ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former. Vaccinet förebygger smittspridning även om det inte hindrar den helt.
  • Om du blir sjuk, stanna hemma. Stanna hemma tills du är frisk, så att du inte smittar andra. Sök dig till coronatest vid behov. Du kan göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo.
  • Kom ihåg att tvätta händerna, bära munskydd och hålla avstånd. Du kan sprida coronaviruset även om du är symtomfri. Handtvätt, munskydd och säkerhetsavstånd förebygger effektivt smitta.
  • Håll Coronablinkern på. Coronablinkern hjälper till att bryta smittkedjor. Appen informerar om eventuell exponering och gör det också möjligt att meddela om smitta. Ju fler som använder appen, desto större nytta medför den.
  • Använd coronapass. Användningen av coronapass minskar risken för smittspridning till exempel vid evenemang och på restauranger. Genom att ta vaccinet och visa upp coronapasset hjälper du att hålla samhället öppet.

Coronaläget i Finland har blivit avsevärt sämre igen. Det är mycket viktigt att iaktta gällande rekommendationer och begränsningar för att stävja epidemin.

Coronavaccinet skyddar mot allvarlig coronavirussjukdom. Incidensen av sjukdomen är mycket hög bland de personer som inte har ett tillräckligt vaccinationsskydd. Även incidensen bland de vaccinerade stiger när stora mängder av viruset cirkulerar bland befolkningen.

Det är viktigt att öka vaccinationstäckningen och stärka vaccinationsskyddet.

Därtill behövs det begränsningar för att förebygga smitta.

Regionala och lokala begränsningar prioriteras

Myndigheterna ser regelbundet över behovet av begränsningar. Epidemin bekämpas i första hand genom lokala och regionala åtgärder. De regionala anvisningarna, begränsningarna och rekommendationerna beror på hur epidemiläget i regionen ser ut.

De behöriga myndigheterna i varje region fattar beslut om gällande rekommendationer och begränsningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet har uppmanat områden med samhällsspridning att införa striktare begränsningar på grund av att epidemiläget försämrats. Begränsningar som gäller barn får dock införas endast i sista hand.

Information om läget i din region finns på sjukvårdsdistriktets och kommunens webbplats.

Coronapass

Olika aktörer kan nu kräva att deras kunder eller besökare visar upp ett covidintyg. 

Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar.

Covidintyget är emellertid inte ett alternativ till begränsningar om myndigheterna har stängt en lokal eller helt förbjudit en offentlig tillställning på grund av coronaläget.

Mer information om gällande rekommendationer och begränsningar

Avveckling av coronarestriktionerna

Målet för hybridstrategin för hanteringen av covid-19-epidemin är att hålla samhället öppet. I strategin fastställs principer för hanteringen av epidemin.

På andra webbplatser