Begränsningar under coronavirusepidemin

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronaepidemin är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Statsrådet fattade den 6 maj ett principbeslut, som preciserar regeringens riktlinjer när det gäller att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat.

Principbeslutet styr beredningen av myndighetsåtgärder och utifrån beslutet ska det ännu beredas preciserande lag- och beslutsförslag och ges närmare anvisningar.

Statsrådets principbeslut den 6 maj

Frågor och svar