Begränsningar under coronavirusepidemin

Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022. Epidemiläget kan dock förändras, och myndigheterna förbereder sig på det.

Du själv kan bidra till att förebygga coronavirusets spridning. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt anvisningar:

Hantering av coronaläget

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen styr myndigheterna i tillämpningen av restriktioner och rekommendationer. Hybridstrategin uppdaterades i februari 2022.