Begränsningar under coronavirusepidemin

De omfattande restriktioner som införts på grund av epidemin har slopats. Trots att restriktionerna lättats är det fortfarande viktigt att du stannar hemma om du är sjuk, använder munskydd om det behövs, iakttar god handhygien och ser till ventilationen. Du själv kan bidra till att förebygga coronavirusets spridning.

Hantering av coronaläget

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen styr myndigheterna i tillämpningen av restriktioner och rekommendationer. Hybridstrategin uppdaterades i februari 2022.

De behöriga myndigheterna i varje region fattar beslut om gällande rekommendationer och restriktioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetet med att se över lagen om smittsamma sjukdomar pågår som bäst. De bestämmelser som ska förbli i kraft gäller de allmänna skyldigheterna i fråga om hygien och möjligheten att införa restriktioner när epidemiläget kräver det.

Coronaläget i regionerna

Information om läget i din region finns på sjukvårdsdistriktets och kommunens webbplats.

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 skyddar mot allvarliga symtom. Det är fortfarande viktigt att öka vaccinationstäckningen och stärka vaccinationsskyddet.

Utöver en högre vaccinationstäckning och ett bättre vaccinationsskydd kan det också behövas restriktioner och rekommendationer. 

Mer information om gällande rekommendationer och begränsningar