Begränsningar under coronavirusepidemin

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronaepidemin är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Alla nya riktlinjer och anvisningarna i enlighet med dem uppdateras på denna sida.

Frågor och svar

Regeringens pressmeddelanden