Begränsningar under coronavirusepidemin

Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022. 

Epidemiläget kan dock förändras, och myndigheterna förbereder sig på det. En uppdatering av lagen om smittsamma sjukdomar pågår som bäst för att kunna bekämpa covid-19-epidemin också i framtiden om det behövs. I regeringens proposition föreslås att allmänna skyldigheter i fråga om hygien ska tas i bruk. Dessutom ska det vara möjligt att införa restriktioner när epidemiläget kräver det.

Du själv kan bidra till att förebygga coronavirusets spridning. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt anvisningar:

Hantering av coronaläget

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen styr myndigheterna i tillämpningen av restriktioner och rekommendationer. Hybridstrategin uppdaterades i februari 2022.