Resor till och från Finland under coronapandemin

Finland begränsar för tillfället inte inresa på grund av covid-19-epidemin. Alla inrese-restriktioner har slopats.

Hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar upphörde den 30 juni 2022. Det betyder att personer som reser in i Finland inte längre behöver visa upp intyg som gäller covid-19 eller låta testa sig för covid-19.

Inresa i landet begränsas inte heller i trafiken över de yttre gränserna. Begränsningarna i trafiken över de inre gränserna har slopats redan tidigare.

Gränskontrollerna har återgått till situationen före covid-19-epidemin. Resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet ska fortfarande ha sedvanliga resedokument, det vill säga pass och vid behov visum.

Resor från Finland till utlandet

Covid-19-viruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser utomlands skaffar fullt coronavaccinskydd innan de reser.

Om du planerar att resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att resan i praktiken ändå är omöjlig. 

Om du planerar att resa:

  • Kontrollera de gällande inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel ambassaden, före din resa. Också transitländer kan införa inreserestriktioner.
  • Kontrollera vilka krav flygplatserna och flygbolagen har exempelvis i fråga om använd-ningen av munskydd eller negativa covid-19-test.
  • Kontrollera vilka anvisningar andra trafikidkare ger. 

Covidintyg dvs. coronapass

EU:s digitala covidintyg används inte längre i Finland vid evenemang, på restauranger eller i samband med inresa i landet, men det kan fortfarande behövas vid utlandsresor. Kontrollera med destinationslandets myndigheter vilken praxis som tillämpas i landet.

EU:s digitala covidintyg innehåller uppgifter om coronavaccinationer, negativt testresultat och/eller genomgången coronavirussjukdom. Intyget fås via tjänsten Mina Kanta-sidor.