Resor till och från Finland under coronapandemin

Finland begränsar inresa från andra länder på grund av coronapandemin. I samband med inresan vidtas det hälsosäkerhetsåtgärder för att förhindra coronavirusets spridning.

Hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränserna baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar, vars temporära paragrafer är i kraft till och med den 30 juni 2022. Gränskontrollen vid de inre gränserna har slopats. Vid de yttre gränserna följer Finland EU:s gemensamma riktlinjer.

Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet. Var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag.

Också andra länder kan ha infört inreserestriktioner. Utrikesministeriet gör landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer.

Resor till Finland

Resenärer som kommer till Finland under covid-19-pandemin omfattas av både gränsmyndigheternas och hälsovårdsmyndigheternas krav:

  1. Först beslutar gränsmyndigheterna om resenären får komma in i landet. Inresa har begränsats under covid-19-pandemin, och av resenären kan krävas covidintyg. Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har dock alltid rätt att återvända till landet.

  2. Efter inresan beslutar hälsovårdsmyndigheterna vilka hälsoåtgärder eller testkrav som gäller för resenären. Myndigheternas krav gäller också finska medborgare och personer som vistas i Finland.

Läs gränsmyndigheternas och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar:

Resor från Finland till utlandet

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart.

För vissa länders del avråder utrikesministeriet från resor som inte är nödvändiga eller från alla resor, eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av säkerhetssituationen i landet.

Landsspecifika resemeddelanden | Utrikesministeriet

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser utomlands skaffar fullt coronavaccinskydd innan de reser.

Om du planerar att resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att resan i praktiken ändå är omöjlig. 

Om du planerar att resa:

  • kontrollera de gällande inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel ambassaden, före din resa – också transitländerna kan införa inreserestriktioner
  • kontrollera vilka krav flygplatserna och flygbolagen har exempelvis i fråga om användningen av munskydd eller negativa covid-19-test
  • kontrollera vilka anvisningar andra trafikidkare ger. 

Covidintyg 

EU:s covidintyg innehåller uppgifter om coronavaccination, negativt testresultat och/eller genomgången coronavirussjukdom. Intyget fås via tjänsten Mina Kanta-sidor. 
EU:s covidintyg kan användas vid gränsövergångar. Kontrollera med destinationslandets myndigheter vilken praxis som tillämpas i landet.

Covidintyg | Social- och hälsovårdsministeriet