Begränsningar av restaurangernas verksamhet enligt landskap

De nya anvisningarna gäller från och med den 23 april 2021. Begränsningarna i fråga om restaurangernas öppettider och antalet kunder varierar mellan landskapen. Kontrollera läget i ditt eget område: välj området på kartan eller sök det i tabellen nere på sidan. Begränsningarna gäller tills vidare. De ändras om epidemiläget i området förändras. Begränsningarna ses över varje vecka. 

På kartan betyder mörkare färg striktare begränsningar. Observera:   

  • Antalet kundplatser: begränsningarna gäller endast inomhus, inte utomhus. 
  • Öppettiderna: begränsningarna gäller inte restauranger på bensinstationer eller hämtmat. 

Begränsningar som gäller hela Finland 

Restaurangen ska se till följande: 

  • Kunderna får information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förebygga coronavirusmitta.  
  • Kunderna har möjlighet att tvätta händerna.  
  • Det är tillräckligt avstånd mellan kunderna både inomhus och utomhus.  
  • Inomhus hänvisas kunderna till en sittplats, vid ett bord eller vid disken. Det är förbjudet att dansa inomhus. Även på uteserveringar ska var och en ha en egen sittplats.  
  • Restaurangen och i synnerhet alla ytor hålls rena. 

Välj region på listan

Frågor och svar