Begränsningar av restaurangernas verksamhet enligt landskap

De här anvisningarna gäller från och med den 22 oktober 2021. Begränsningarna i fråga om restaurangernas öppettider och antalet kunder varierar mellan landskapen.  Begränsningarna gäller tills vidare. De ändras om epidemiläget i området förändras. Begränsningarna ses över varje vecka.

Allmänna begränsningar 

  • Kunderna får information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förebygga coronavirusmitta.  
  • Kunderna har möjlighet att tvätta händerna.  
  • Det är tillräckligt avstånd mellan kunderna både inomhus och utomhus.  
  • Restaurangen och i synnerhet alla ytor hålls rena. 

Covidintyget som alternativ till restriktioner

Olika aktörer, till exempel företag som är föremål för coronarestriktioner kan nu kräva att deras kunder eller besökare visar upp ett covidintyg. Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner.

EU:s digitala covidintyg kan användas som så kallat coronapass i Finland. Finländarna får covidintyget i Kanta-tjänsten (vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande). Vid behov kan intyget fås på papper av hälso- och sjukvården.

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs (pressmeddelandet 15 oktober 2021)

Begränsningar på kartan från och med den 22 oktober 2021

På kartan betyder mörkare färg striktare begränsningar och sämre epidemiläget.