Begränsningar av restaurangernas verksamhet enligt landskap

De nya anvisningarna gäller från och med den 24 juli 2021. Begränsningarna i fråga om restaurangernas öppettider och antalet kunder varierar mellan landskapen.  Begränsningarna gäller tills vidare. De ändras om epidemiläget i området förändras. Begränsningarna ses över varje vecka.  

Begränsningar som gäller hela Finland 

  • Kunderna får information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förebygga coronavirusmitta.  
  • Kunderna har möjlighet att tvätta händerna.  
  • Det är tillräckligt avstånd mellan kunderna både inomhus och utomhus.  
  • Restaurangen och i synnerhet alla ytor hålls rena. 
  • Inomhus ska kunderna ha en egen sittplats, vid ett bord eller vid disken.

Restaurangbegränsning från och med den 24 juli 2021

Frågor och svar