Begränsningar och rekommendationer som är under beredning och som ska träda i kraft på grund av coronaepidemin

Regeringen och ministerierna bereder begränsningar och rekommendationer som kan införas vid behov. Därtill uppdateras lagstiftningen och övriga anvisningar så att de motsvarar epidemiläget. När begränsningar och rekommendationer införs beaktas det också vilken inverkan de har på epidemiläget, ekonomin och människornas välfärd.

Regeringen bereder bland annat regeringspropositioner, som sedan lämnas till riksdagen för behandling. Om riksdagen godkänner lagförslagen, kan republikens president stadfästa lagarna.

Nedan finns en lista över pressmeddelanden om begränsningar och rekommendationer som ska träda i kraft.

På sidan Begränsningar och rekommendationer under coronaepidemin finns information om de gällande begränsningarna och rekommendationerna.

Pressmeddelanden om coronabegränsningar som är under beredning och som ska träda i kraft