Begränsningar under coronavirusepidemin

Under senhösten 2021 har epidemiläget snabbt försämrats. Behovet av sjukhusvård och belastningen på hälso- och sjukvården har ökat betydligt.

Den 22 december har statsrådet fattat ett principbeslut om att ta i bruk en nationell nödbromsmekanism. I hanteringen av covid-19-epidemin återgås det till omfattande restriktioner och rekommendationer som styrs genom lagstiftning som gäller hela landet. 

Vaccin mot covid-19 skyddar mot allvarliga former av sjukdomen. Incidensen av covid-19 är mycket hög bland personer som inte har ett tillräckligt vaccinationsskydd. Även vaccinerade riskerar att insjukna när stora mängder av viruset cirkulerar bland befolkningen.

Utöver en högre vaccinationstäckning behövs det både nationella och regionala begränsningar och rekommendationer som effektivt minskar närkontakter i syfte att bromsa epidemins spridning. Det är också viktigt att tvätta händerna, bära munskydd och hålla avstånd.

Regionala och lokala begränsningar prioriteras

Myndigheterna ser regelbundet över behovet av begränsningar. Epidemin bekämpas i första hand genom lokala och regionala åtgärder. De regionala anvisningarna, begränsningarna och rekommendationerna beror på hur epidemiläget i regionen ser ut.

De behöriga myndigheterna i varje region fattar beslut om gällande rekommendationer och begränsningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Information om läget i din region finns på sjukvårdsdistriktets och kommunens webbplats.

Användning av covidintyg som coronapass

Restauranger och evenemangsarrangörer kan kräva att deras kunder eller besökare visar upp covidintyg om evenemanget eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller av antalet deltagare vid offentliga tillställningar.

Kravet på covidintyg är emellertid inte ett alternativ till restriktioner om myndigheterna har stängt en lokal eller helt förbjudit en offentlig tillställning på grund av coronaläget.

Begränsningar i användningen av coronapass

Statsrådet har godkänt förordningen om temporär begränsning av användningen av covidintyget som coronapass. Genom förordningen begränsas användningen av covidintyg så att det inte kan användas som coronapass vid offentliga tillställningar och i kundutrymmen som ett alternativ till regionala begränsningar under tidsperioden 30.12.2021–31.1.2022. 

Beslutet gäller alla offentliga tillställningar och kundutrymmen som omfattas av gällande begränsningar. De regionala myndigheterna beslutar vilka begränsningar som tillämpas i områdena. Det här undantaget tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning.

Mer information om gällande rekommendationer och begränsningar

Hybridstrategin och avveckling av coronarestriktionerna

I hybridstrategin fastställs principer för hanteringen av epidemin.

På andra webbplatser