Begränsningar under coronavirusepidemin

Syftet med begränsningarna och rekommendationerna är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Undantagsförhållanden 1.3.2021 - 

Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen i vilken det föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen stängs för kunder temporärt i tre veckor. Lagen avses träda i kraft den 8 mars och gälla till och med den 28 mars.

Regeringens proposition baserar sig på ett beslut i vilket det konstateras att det råder undantagsförhållanden i Finland. Nedstängningen gäller företag inom förplägnadsbranschen i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen.

Undantagsförhållanden råder i Finland (1 mars 2021) 
Undantagsförhållanden och statsrådet 
Regeringens proposition: Restaurangerna stängs temporärt för kunder, men mat får beställas och avhämtas (1 mars 2021)

Riksomfattande och regionala rekommendationer

Utöver begränsningar och rekommendationer som gäller hela Finland finns också regionala begränsningar och rekommendationer. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på vilken epidemifas som råder i regionen. Begränsningar och rekommendationer kan också införas för viss tid. Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande.

Regionala begränsningar och rekommendationer – thl.fi

Åtgärder och behörig myndighet

Rekommendation Behörig myndighet
Försättande i karantän Läkare som i kommunen/samkommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar
Rekommendation om distansarbete På nationell och regional nivå social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, på lokal nivå kommunen/samkommunen. Arbetsgivarna ansvarar för förfarandena.
Rekommendation om att bära munskydd På nationell och regional nivå Institutet för hälsa och välfärd. Kommunen/samkommunen kan ge en mer övergripande rekommendation. På arbetsplatserna arbetsgivaren.
Rekommendation om säkra besök (skydd av äldre och riskgrupper) Direktören för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården eller socialvården, kommunen/samkommunen
Övergång till exceptionella undervisningsarrangemang Utbildningsanordnaren, dvs. kommunen, staten, en registrerad förening eller stiftelse
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider samt antalet kundplatser Statsrådet fattar beslut på framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Regionförvaltningsverken övervakar.
Stängning av offentliga lokaler Staten, kommunen/samkommunen, offentliga och privata sammanslutningar
Stängning av verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller socialvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler Kommunen och i flera kommuner regionförvaltningsverket
Begränsning av resor över gränserna Gränsmyndigheterna i enlighet med statsrådets beslut
Begränsning av eller förbud mot offentliga tillställningar Kommunen och i flera kommuner regionförvaltningsverket
Rekommendationer om begränsning av privata tillställningar Kommunen/samkommunen
Temporär begränsning av antalet passagerare i kollektivtrafiken Transport- och kommunikationsverket, på rekommendation av kommunen eller sjukvårdsdistriktet
Stängning av lokaler för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder Kommunen eller regionförvaltningsverket