Begränsningar under coronavirusepidemin

Syftet med begränsningarna och rekommendationerna är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. 

Utöver begränsningar och rekommendationer som gäller hela Finland finns också regionala begränsningar och rekommendationer. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på vilken epidemifas som råder i regionen. Begränsningar och rekommendationer kan också införas för viss tid. Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande.

Alla nya riktlinjer och anvisningar i enlighet med dem uppdateras på denna sida. 

Regionala begränsningar och rekommendationer – thl.fi (på finska)