Hybridstrategin för hantering av coronakrisen

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen styr myndigheterna i tillämpningen av restriktioner och rekommendationer. Hybridstrategin uppdaterades i februari 2022 genom statsrådets principbeslut. Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat planen för genomförande av riktlinjerna i hybridstrategin.

Riktlinjer i hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 är att

  • stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt
  • stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin
  • förbereda sig för att pandemin fortsätter.

I fortsättningen går epidemibekämpningen i första hand ut på att människor på eget initiativ agerar på ett hälsosäkert sätt, och på förebyggande av allvarliga följder av smittspridning genom vaccinationer och nödvändiga och avgränsade restriktioner. Betydelsen av en omfattande vaccinationstäckning, självtestning och regionspecifik information framhävs.

Avsikten är att avstå från omfattande åtgärder. Om restriktioner införs ska de vara så avgränsade som möjligt och riktas så att olika branscher behandlas så jämlikt som möjligt.

I beslutsfattandet beaktas fortfarande principen om prioritering av barnets bästa. 

Man måste vara beredd på att det uppstår en ny virusvariant som kan ta sig förbi vaccinationsskyddet och avsevärt försämra epidemiläget även i Finland. Det är viktigt att kunna reagera på en snabb försämring av epidemiläget.

Det gäller också att säkerställa tillgången till vård och service på lika villkor.

Strategin för testning och spårning av covid-19

Enligt strategin för testning och spårning behövs ett test inom hälso- och sjukvården om

  • personen har allvarliga symtom
  • personen hör till en riskgrupp och har symtom
  • personen är gravid eller
  • personen är anställd inom social- och hälsovården.

Vid hanteringen av epidemin betonas också de insjuknades och exponerades eget agerande för att förhindra smittspridning. En förutsättning är att också de som har lindriga symtom ser till att undvika närkontakter så länge de har symtom, även de som är vaccinerade eller som har haft covid-19. De som har covid-19 ska fortfarande följa de nationella och regionala anvisningarna och isolera sig.

Smittspårningen riktas till kunder, patienter och anställda inom social- och hälsovården.
De lokala anvisningarna kan fortfarande avvika från rekommendationerna i den nationella strategin för testning och spårning av covid-19.

Strategin för testning och spårning uppdateras i enlighet med kraven för det aktuella epidemiläget.