Kommunikationsministeriets informationspaket: Coronaviruset och transport- och kommunikationssystemet

Kommunikationsministeriet
14.3.2020 8.51 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 15.30
Pressmeddelande

Denna webbplats används som kommunikationsministeriets informationssida i coronavirussituationen. Sidan uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad 20.3.2020.

--

Kommunikationsministeriet och förvaltningsområdet följer noga hur coronaviruset påverkar transport- och kommunikationssystemet. Åtgärderna planeras i enlighet med anvisningar från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Kommunikationsministeriets kanslichef och beredskapschef ingår i statsrådets samordningsgrupp.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns central information om coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd ger instruktioner och uppdaterar anvisningar och material på basis av ny information.

Frågor och svar

Vilka myndigheter är ansvariga för stängningen av Finlands gränser?

Statsrådet fattar beslut om stängning av gränsövergångsställen. Det är gränsbevakningsväsendet, som är verksamt inom inrikesministeriets förvaltningsområde, som har till uppgift att stänga gränserna. I detta skede har kommunikationsministeriet inte uppgifter som hänför sig till undantagsförhållandet.

När träder begränsningarna i kraft?

Enligt inrikesministeriet börjar Finlands gränstrafik i enlighet med regeringens beslut begränsas från och med torsdagen den 19 mars kl. 00. 

Begränsas även trafiken?

Enligt regeringens riktlinjer avbryts passagerartrafiken och persontrafiken till Finland i och med att beredskapslagen tas i bruk. Avsikten är att gods- och frakttrafiken ska fortsätta så normalt som möjligt.

Övergång av inre gränser utifrån ett permanent anställningsförhållande tillåts från och med söndagen 22.3.2020 kl. 00.00 endast på naturliga pendlingsområden vid gränserna till Sverige och Norge.

Regeringens riktlinjer om förbud i fråga om vistelse för över 10 personer gäller inte trafik eller trafikmedel.

Kan finländare återvända till Finland eller utlänningar lämna Finland?

Finska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Finland får alltid återvända till Finland. Utländska resenärer som befinner sig i Finland har möjlighet att lämna landet.

Vem bestämmer vilka turer som ska trafikeras?

De företag som tillhandahåller trafik- och transporttjänster beslutar själva om förbindelserna och de turer som ska trafikeras till utlandet och i hemlandet.

Rörligheten begränsas av att de företag som tillhandahåller trafik- och transporttjänster har minskat sin verksamhet.

Begränsas trafiken även inom gränserna?

Det är inte förbjudet att röra sig inom Finlands gränser, men regeringens riktlinje är att människor ska sträva efter att minimera all annan än nödvändig rörlighet.

Regeringen har bland annat begränsat offentliga sammankomster till tio personer, och rekommenderar allmänheten att undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Denna begränsning gäller inte trafik eller trafikmedel.

Hur inverkar förbudet mot offentliga sammankomster på trafiken? Kan det till exempel vara fler än tio resenärer i en buss?

Regeringens riktlinje är att människorna ska sträva efter att minimera all annan än nödvändig rörlighet.

Det finns inga begränsningar i trafiken när det gäller hur många passagerare som samtidigt kan finnas i kollektivtrafikmedlet.

Det rekommenderas att man rör sig med cykel eller går.

Hur tar sig finländare som är utomlands hem när trafiken inte fungerar?

Finska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Finland får alltid återvända till Finland.

Researrangörerna samt flygbolagen och fartygsbolagen strävar efter att i mån av möjlighet transportera hem alla finländare. Det lönar sig att kontakta dem som tillhandahåller trafik- och transporttjänster om trafikeringen.

Till exempel Finnair fortsätter med sina flygningar men minskar utbudet på ett kontrollerat sätt så att hemresorna tas omhand. Ytterligare information fås direkt av Finnair.

Fartyg kan låta finska medborgare och personer som är bosatta i Finland stiga av i en finsk hamn samt lossa eller lasta gods eller frakt.

Inom vägtrafiken förväntas Ryska federationens federala säkerhetstjänst FSB:s gränstjänst och Gränsbevakningsväsendet i Finland låta medborgarna återvända till sitt hemland.

Att din resa avbryts och att det är svårt att återvända till Finland på grund av coronaläget räknas inte som en nödsituation. Utrikesministeriet uppmanar medborgarna att utreda arrangemangen för återresor genom resebyrån, flygbolaget eller försäkringsbolaget.

Hur informeras resenärer som befinner sig i Finland om hur de kan lämna landet?

Utländska resenärer som befinner sig i Finland kan lämna landet. Resenärerna får information om detta av sina egna länders beskickningar och av researrangörer.

Hur kommer avbrytandet av passagerar- och persontrafiken att på verka frakttrafiken?

Den minskade persontrafiken begränsar godstransportmöjligheten när det gäller passagerarbilfärjorna och flygtrafiken.

Man strävar efter att trygga annan frakttrafik så att den kan fortsätta så gott som normalt.

Förbjuds också fraktfartyg att anlända till Finland?

Nej. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Hur kan man hantera avlösning av besättning när gränserna stängs och passagerartrafiken avbryts?

Avlösning av besättning tillåts till exempel i fråga om buss, tåg, luftfartyg och sjöfart, liksom även att lastbilschaufförer som sköter frakttransporter reser in i landet.

Hur ska branschens företag stödjas?

Regeringen planerar åtgärder som ska hjälpa företag.

Hur ska kommunikationsförbindelsernas funktion tryggas när flera företag har övergått till distansarbete? Räcker kapaciteten till?

Målet är att transport- och kommunikationssystemet ska fungera så normalt som möjligt. Finlands datakommunikationsnät har en god kapacitet och resiliens. Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral följer situationen och ger vid behov instruktioner.

LVM