Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland

Regeringen upphävde den 15 april begränsningarna i rörelsefriheten mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen. Begränsningarna upphörde omedelbart att gälla.

Beslutet om att upphäva begränsningarna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds bedömningar av epidemisituationen.

Regeringen avråder dock från alla resor som inte är nödvändiga, bland annat fritidsresor, också inom Finland. De övriga åtgärderna och begränsningarna för att förhindra spridningen av epidemin och skydda befolkningen gäller och bör fortsättningsvis följas.

Mer information och anvisningar om begränsningarna i rörelsefriheten

  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst som betjänar vardagar kl. 8.00–16.15 på numret 0295 419 800 (lna/msa)

Frågor och svar om begränsningar i rörelsefriheten