Corona-info läggades ner den 31 maj 2022

Telefon- och chattjänsten läggades ner den 31 maj 2022. Du hittar information på den här webbplatsen och i andra rådgivningstjänster:

  • Hälsorådgivning: den egna hälso- och sjukvården
  • Resor: raja.fi
  • Epidemiläget: thl.fi
  • Covidintyg: kanta.fi