Corona-info: information om coronaviruset per telefon och chatt

Via telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst får du allmän information om coronaviruset och råd om användningen av mobilapplikationen Coronablinkern. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Myndigheternas gemensamma tjänst fås i huvudsak på finska, men om möjligt också på svenska och engelska. 

Ett chattfönster öppnas på den här sidan när kundrådgivarna är på plats.

Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen. För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift enligt operatören och abonnemanget. Om du har ett telefonpaket, kontrollera med din operatör att paketet gäller för numror som börjar med 029.  Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Din egen hälsostation ger allmän hälsorådgivning.
  • Vid akuta symtom, kontakta jouren inom hälso- och sjukvården i det område där du befinner dig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, kontakta journumret i det område där du befinner dig.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.

Chat-upotus