Corona-info: information om coronaviruset per telefon och chatt

Via telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst får du allmän information om coronaviruset och råd om användningen av mobilapplikationen Coronablinkern. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–18 och lördagar kl. 9–15.

Ett chattfönster öppnas på den här sidan när kundrådgivarna är på plats.

Myndigheternas gemensamma tjänst fås i huvudsak på finska, men om möjligt också på svenska och engelska. 

Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen. För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift enligt operatören och abonnemanget. Om du har ett telefonpaket, kontrollera med din operatör att paketet gäller för numror som börjar med 029.  Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Du kan göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo.
  • Din egen hälsostation ger allmän hälsorådgivning.
  • Vissa kommuner har ett särskilt nummer för telefonrådgivning i frågor som rör coronaviruset.
  • Vid akuta symtom, kontakta jouren inom hälso- och sjukvården i det område där du befinner dig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, kontakta journumret i det område där du befinner dig.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.

Om du behöver information om vaccinering eller testning: