Corona-info: information om coronaviruset per telefon och chatt

Telefon- och chattjänsten läggs ner den 31 maj 2022. Du hittar information på den här webbplatsen och i andra rådgivningstjänster:

  • Hälsorådgivning: den egna hälso- och sjukvården
  • Resor: raja.fi
  • Epidemiläget: thl.fi
  • Covidintyg: kanta.fi

Via telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst får du allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–18 och lördagar kl. 9–15.

Ett chattfönster öppnas på den här sidan när kundrådgivarna är på plats.

Myndigheternas gemensamma tjänst fås i huvudsak på finska, men om möjligt också på svenska och engelska. 

Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift enligt operatören och abonnemanget. Om du har ett telefonpaket, kontrollera med din operatör att paketet gäller för numror som börjar med 029.  Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.