Ministeriernas pressmeddelanden

Subventionerade flygningar till hemlandet
UM
Pressmeddelande 27.3.2020 20.54
Kontrollen av dem som anländer från utlandet skärps
SRK
Pressmeddelande 27.3.2020 19.21