Regeringens presskonferenser

Det förekommer mycket coronavirus, men vaccinerna ger ett bra skydd mot sjukdomen Duplicera 1

24.3.2022 10.31

Stora mängder av viruset cirkulerar fortfarande bland befolkningen. Vaccinet ger dock fortfarande ett bra skydd mot allvarliga sjukdomsformer. Det är särskilt viktigt för personer som hör till riskgrupperna och personer över 60 år att ta alla tre vaccindoser. I och med att restriktionerna blir lindrigare blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 mars | YouTube (på finska)


Det förekommer mycket coronavirus, men vaccinerna ger ett bra skydd mot sjukdomen

10.3.2022 15.31

Stora mängder av viruset cirkulerar fortfarande bland befolkningen. Vaccinet ger dock fortfarande ett bra skydd mot allvarliga sjukdomsformer. Det är särskilt viktigt för personer som hör till riskgrupperna och personer över 60 år att ta alla tre vaccindoser. I och med att restriktionerna blir lindrigare blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 mars | YouTube (på finska)


Lägesbilden av coronapandemin torsdagen den 24 februari - inställd

23.2.2022 15.34

Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds informationsmöte den 24 februari kl 10 är inställd. 


Covid-19-epidemin har stabiliserats, behovet av sjukhusvård fortfarande stort

16.2.2022 15.31

Under de två senaste veckorna har epidemin stabiliserats. Nivån på behovet av sjukhusvård har fortfarande varit hög och belastningen på intensivvården är på samma nivå som förra veckan.

Den tredje vaccindosen rekommenderas för alla 18 år fyllda och äldre, men särskilt viktig är den för de 60 år fyllda som hör till någon riskgrupp. I och med att restriktionerna blir lindrigare blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning. 

Videoupptagning av presskonferensen den 17 februari | Yle Arenan


Lägesbilden av covid-19-epidemin i huvudsak oförändrad

9.2.2022 13.27

Det behov av sjukhusvård som beror på epidemin har stannat på samma höga nivå i två veckor. Belastningen på intensivvården har minskat betydligt efter mitten av januari.  Den tredje vaccindosen är viktig för att förhindra allvarliga sjukdomsfall och minska belastningen inom sjukhusvården.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 februari | YouTube 


Behovet av intensivvård på grund av covid-19 minskar tydligt

3.2.2022 8.31

Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna.

Den 2 februari vårdades sammanlagt 343 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med 350 patienter den 26 januari. Sammanlagt 38 patienter vårdades inom intensivvården den 2 februari, medan antalet uppgick till sammanlagt 48 patienter för en vecka sedan. 

Videoupptagning av presskonferensen den 3 februari | Yle Arenan


Regeringen uppdaterar sina coronastrategier – restriktioner avvecklas stegvis med beaktande av epidemiläget

2.2.2022 17.00

Regeringen sammanträdde onsdagen den 2 februari för att ta del av en epidemiologisk lägesrapport, behandla uppdateringen av coronastrategierna och bedöma avvecklingen av restriktioner. Dessutom drog regeringen upp riktlinjer för den fortsatta beredningen av användningen av covidintyget som coronapass.


Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår lindrade restriktioner

27.1.2022 22.14

Den 27 januari tog ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder del av en översikt över smittläget och av myndighetsbedömningar av smittlägets utveckling. Ministerarbetsgruppen föreslår ändringar i de begränsningar som gäller restaurangernas verksamhet och lokaler och tillställningar med låg smittorisk.

Videoupptagning av presskonferensen på finska den 27.1.2022 | YouTube


Under vecka 3 52 000 nya coronafall i Finland, behovet av intensivvård har börjat minska

26.1.2022 13.58

Under vecka 3 rapporterades det i Finland 52 000 nya coronavirusfall jämfört med 57 000 nya fall den föregående veckan.

Inom intensivvården har antalet covid-19-patienter minskat i hela landet, emedan antalet förblivit oförändrat inom övrig specialiserad sjukvård. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna.

Videoupptagning av presskonferensen den 27 januari | Yle Arenan


Coronavirusfallen i Finland har ökat med 53 600 nya fall under en vecka, behovet av sjukhusvård ökar och en tredjedel av alla 12 år fyllda har fått den tredje vaccindosen

12.1.2022 17.14

Under vecka 1 rapporterades det i Finland nästan 53 600 nya coronavirusfall jämfört med cirka 42 100 nya fall den föregående veckan. Smittor konstateras också bland de som är vaccinerade.

Behovet av vård på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården har ökat betydligt, medan belastningen på intensivvården har varit stor men förhållandevis oförändrad. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom.

Videoupptagning av presskonferensen den 13 januari (på finska) | Yle Arenan


Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår åtgärder för att förhindra att epidemiläget förvärras

7.1.2022 22.56

Vid sitt första möte fredagen den 7 januari fick ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder en översikt över smittläget, omikronvariantens spridning, belastningen på hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över hur vaccinationerna framskrider.


Expertgrupp: Långvariga symptom efter covid-19 kan förekomma hos ungefär varannan vuxen – vaccinerna minskar risken och lindrar symptomen

7.1.2022 10.24

En expertgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har färdigställt sitt första nationella konsensusuttalande om postcovid, det vill säga långvariga symptom efter covid-19.

Konsensusuttalandet har utarbetats med hjälp av flera undersökningar, litteraturöversikter och gruppens möten. 

Videoupptagning av presskonferensen den 7 januari (på finska) | Youtube


Under en vecka har coronafallen i Finland ökat med nästan 39 0000 fall, belastningen på sjukhusen fortfarande oroväckande hög

4.1.2022 15.24

Under sju dygn (26.12.2021–1.1.2022) rapporterades det över 38 700 nya coronafall i Finland, och veckan före det cirka 19 600 fall.

Fram till den 4 januari har det rapporterats sammanlagt 363 bekräftade omikronfall. Den totala belastningen inom sjukhusvården har ökat, och behovet av intensivvård ligger på samma höga nivå.

Videoupptagning av presskonferensen den 5 januari (på finska) | Yle Arenan


De positiva resultaten av coronatesterna ökar - vecka 51 var 10,7 procent av testresultaten positiva

28.12.2021 16.40

Under vecka 51 rapporterades det över 16 200 nya coronafall i Finland, och cirka 13 800 fall under vecka 50.

Fram till den 29 december har det rapporterats sammanlagt 172 bekräftade omikronfall. Belastningen inom sjukhusvården och intensivvården förblev oförändrad under julhelgen.

Videoupptagning av presskonferensen den 29 december (på finska) | Youtube


Regeringen drog upp riktlinjer för nya coronarestriktioner

21.12.2021 23.55

Tisdagen den 21 december förhandlade regeringen om coronaläget och fastställde nya restriktioner och andra behövliga åtgärder.

Utöver en högre vaccinationstäckning behövs det både nationella och regionala åtgärder som effektivt begränsar närkontakter i syfte att bromsa epidemins spridning. 

Videoupptagning av presskonferensen den 21 december | YouTube


Coronafallen ökar fortfarande – särskilt inom intensivvården har belastningen ökat i hela landet

21.12.2021 14.15

Under vecka 50 rapporterades det cirka 13 400 nya coronafall i Finland, och cirka 10 600 fall under vecka 49. Fram till den 20 december har det rapporterats sammanlagt 83 bekräftade Omikronfall. Belastningen på sjukhusen och särskilt på intensivvården ökar.

Videoupptagning av presskonferensen den 16 december | Yle Arenan


Över 10 500 coronavirusfall konstaterades i Finland förra veckan

15.12.2021 15.37

Vecka 49 konstaterades över 10 500 nya coronavirusfall i Finland. Incidensen under 14 dygn har fortsatt att öka och uppgick i slutet av vecka 49 till 360 per 100 000 invånare. Det görs cirka 145 000 tester per vecka.

Fram till den 15 december 2021 har sammanlagt 34 bekräftade Omikronfynd konstaterats i Finland. Dessutom har en tydlig stigande trend konstaterats i de preliminära screeningundersökningarna. Behovet av sjukhus- och intensivvård är fortsättningsvis påtagligt stort i hela landet.

Videoupptagning av presskonferensen den 16 december | Yle Arenan


Förra veckan konstaterades cirka 9 400 nya coronafall, belastningen på intensivvården har fördubblats jämfört med slutet av oktober

8.12.2021 15.36

Vecka 48 konstaterades nästan 9 400 nya coronavirusfall i Finland. Det rapporterade antalet fall per vecka har fördubblats jämfört med månadsskiftet oktober-november, då det konstaterades cirka 4 200 nya fall vecka 43 och cirka 5 200 fall vecka 44.

Också testningsaktiviteten har ökat i flera veckors tid. Belastningen på den specialiserade sjukvården har varit på samma höga nivå sedan oktober, och belastningen på intensivvården har fördubblats jämfört med slutet av oktober.

Videoupptagning av presskonferensen den 9.12. | Yle Arenan


Coronavirusfallen fortsätter att öka, intensivvården belastad

2.12.2021 11.34

Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 47 konstaterades över 8 000 nya coronafall. Det är över 500 fler fall än under föregående vecka. Under de två senaste veckorna (15–28.11) rapporterades 279 nya smittfall i Finland per hundratusen invånare. 

Videoupptagning av presskonferensen den 2.12. | Yle Arenan


Antalet coronavirusfall ökar, det görs fler tester och behovet av sjukhusvård är fortsatt stort

25.11.2021 11.00

Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 46 konstaterades ca 7 200 nya coronafall. I slutet av oktober konstaterades över 4 000 fall per vecka, och under den senaste veckan (vecka 46) över 7 000 fall. Detta är över 3 000 fler fall på veckonivå. Antalet coronaviruspatienter som tagits in på intensivvård per vecka har nästan tredubblats under de tre senaste veckorna.

Videoupptagning av presskonferensen den 25.11. (på finska) | YouTube