Regeringens presskonferenser

Regeringens presskonferens 1.4
Regeringens presskonferens om skyddsutrustningen

1.4.2020 13.00

Regeringen höll en presskonferens om coronavirussituationen med fokus på skyddsutrustning.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, social- och hälsovårdminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen och statssekreterare Mikko Koskinen.

Presentationsmaterialet (på finska)
Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 30.3.
Regeringen fortsätter att vidta åtgärder med anledning av undantagsförhållanden fram till den 13 maj

30.3.2020 16.23

Regeringen beslutade att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till den 13 maj 2020. 

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, undervisningsminister Li Andersson, inrikesminister Maria Ohisalo och justitieminister Anna-Maja Henriksson

Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live 
Bilder från presskonferensen | Flickr


Coronavirusläget 27.3.
Regeringens lägesrapport om försörjningsberedskapen

27.3.2020 11.05

Regeringen ordnade fredagen den 27 mars en översikt över coronavirusläget. Tillställningen inleddes med att statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen berättade om åtgärder som vidtagits vid flygplatser för att hindra virusets spridning. Vid tillställningen behandlades försörjningsberedskapsfrågor, bland annat hur livsmedelssystemet och trafiken fungerar samt läget i fråga om säkerhetsupplagen.

I genomgången av läget deltog arbetsminister Tuula Haatainen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och kommunikationsminister Timo Harakka.

Presentationsmaterialet 
Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live 
Bilder från presskonferensen | Flickr


Regeringens lägesrapport 26.3
Situationen för de finländare som befinner sig utomlands och detaljerna kring återresan till Finland

26.3.2020 9.30

Regeringen höll ett informationsmöte om coronavirussituationen torsdagen den 26 mars. Vid informationsmötet behandlades situationen för de finländare som befinner sig utomlands och detaljerna kring återresan till Finland. I informationsmötet deltog utrikesminister Pekka Haavisto.

Videoupptagning av informationsmötet 
Presentationsmaterialet 
Bilder om presskonferens  


Presskonferens 25.3
Ytterligare åtgärder: Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland

25.3.2020 22.10

Regeringen beslutade den 25 mars att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. Regeringen överlämnade den 25 mars en ibruktagningsförordning enligt beredskapslagen om ibruktagning av begränsningar i rörelsefriheten till riksdagen för behandling.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo, kommunikationsminister Timo Harakka ja försvarsminister Antti Kaikkonen.

Videoupptagning av presskonferensen
Bilder från presskonferensen | Flickr


Regeringens lägesrapport 24.3
Restaurangerna stängs för kunder, men mat får fortfarande beställas och avhämtas

24.3.2020 20.06

Det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirusutbrottet. I syfte att förhindra viruset från att spridas kommer restauranger, kaféer och serveringsställen så snart som möjligt att stängas för kunder. Regeringen lämnade den 24 mars en regeringsproposition om detta till riksdagen. Ändringarna gäller till och med den 31 maj 2020. 

Videoupptagning av presskonferensen | Periscope 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 
Frågor och svar om finansieringen för företag 
Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet (på finska, kommer snart på svenska)


Regeringens lägesrapport 23.3
Regeringens lägesrapport om kommunerna

23.3.2020 14.03
FM JM SRK UKM

Kommunminister Sirpa Paatero gick igenom regeringens lägesrapport om coronavirussituationens konsekvenser inom kommunsektorn. Paatero betonade att bedömningen av undantagstillståndets ekonomiska konsekvenser beror på hur länge situationen varar. Finansministeriet följer situationen aktivt och utvecklingen av kommunernas ekonomiska konsekvenser utvärderas i samarbete med kommunerna.

Undervisningsminister Li Andersson deltog i lägesrapporten för att svara på frågor som gäller ordnandet av småbarnspedagogik och undervisning i årskurserna 1 –3. Kanslichef Pekka Timonen från justitieministeriet besvarade frågorna om införande av eventuella begränsningar i rörelsefriheten.

Videoupptagning av presskonferensen
Bilder om presskonferens
Coronasituationens konsekvenser för kommunernas ekonomi 


Regeringens lägesrapport 20.3
Regeringen föreslår omfattande ekonomiska åtgärder för att minimera de negativa effekterna av coronavirusepidemin

20.3.2020 12.00
SRK

Regeringen har enats om en bred uppsättning åtgärder för att trygga arbetstillfällen och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation. Enligt regeringens bedömning uppgår storleken på åtgärderna till cirka 15 miljarder euro. 

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, undervisningsminister Li Andersson, inrikesminister Maria Ohisalo och justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Regeringen överlämnade till riksdagen en tilläggsbudgetproposition med anledning av coronaviruset
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till första tilläggsbudget för 2020 (budjetti.vm.fi) 
Tilläggsanslag för polisen, Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken för utgifter till följd av coronavirussituationen 
Material PDF 213kB 
Bilder | Flickr  
Presskonferens | vn.fi/live


Presskonferens 19.3
Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.3.2020 10.30
SHM

Statsrådets mål är att skydda i synnerhet personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård. 

Torsdagen den 19 mars höll statsminister Sanna Marin, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru en presskonferens om det aktuella smittoläget i fråga om coronaviruset och frågor om sjukdomsbilden.

Presentationsmaterialet 
Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live


Regeringens lägesrapport 18.3.
Tillfälliga begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

18.3.2020 17.05
SRK UKM

Vid regeringens presskonferens den 18 mars diskuterades hur beredskapslagen påverkar småbarnspedagogiken, utbildningen, kulturen och idrotten. I början av presskonferensen redogjorde statsminister Marin också kort för situationen i EU.

I presskonferensen deltog atatsminister Sanna Marin, utbildningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen.

Bilder från presskonferensen
Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live 
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning


Presskonferens 17.3
Förordningar om ibruktagning av beredskapslagen lämnades till riksdagen

17.3.2020 16.40
ANM IM SHM SRK

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Den 16 mars beslutade regeringen om tilläggsåtgärder med syfte att bromsa upp spridningen av viruset och skydda riskgrupper. Åtgärderna gäller till och med den 13 april 2020. De åtgärder som regeringen fastställt sätts i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. Regeringen lämnade den 17 mars två förordningar om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. I förordningarna specificeras de bestämmelser i beredskapslagen som tas i bruk.

Regeringen höll en presskonferens om frågan under ledning av statsminister Sanna Marin. I presskonferensen deltog också inrikesminister Maria Ohisalo, utrikesminister Pekka Haavisto och kommunikationsminister Timo Harakka. 

Social- och hälsovårdsministeriet ger regionförvaltningsverken anvisningar om att stänga läroanstalterna och förbjuda offentliga tillställningar för fler än 10 personer 
Kommunen har rätt att göra undantag från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården och från bedömningar av servicebehovet inom socialvården på grund av coronavirussituationen 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde 17.3.2020 (delvis på svenska) 
Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion 
Trafiken över Finlands gränser begränsas - pensionerade gränsbevakare och poliser kan kallas in 
Möjlighet för arbetsgivaren att temporärt avvika från arrangemang som gäller arbetstid och semester för kritiska funktioner i samhället​ 
Videoupptagning av presskonferensen | vn.fi/live  
Bilder från presskonferensen | Flickr