Regeringens presskonferenser

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

24.2.2021 23.12

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.

Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom rekommenderas det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk samma åtgärder.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo, undervisningsminister Jussi Saramo och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Pressmeddelande 25.2. | SHM
Videoupptagning av presskonferensen 25.2. | Youtube
Bilder från presskonferensen 25.2. | Flickr
Coronavirusepidemins faser och olika nivåer av bekämpningsåtgärder


Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter

19.2.2021 16.05

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.

Videoupptagning av presskonferensen
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs | SHM pressmeddelande 19.2.


Epidemiläget i Finland är splittrat – de förändrade virusvarianterna väcker oro

17.2.2021 15.06

Under de senaste fyra veckorna har antalet covid-19-fall i Finland hållits på samma, rätt höga nivå i hela landet. Det konstateras ca 2300–2700 fall av coronasmitta per vecka. På riksnivå har belastningen av sjukhusvården hållits relativt stabil, men behovet av intensivvård har ökat något under de senaste dagarna. Antalet dödsfall per vecka har minskat långsamt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 18 februari.
 
Videoupptagning av presskonferensen | Yle Arenan


Epidemiläget i Finland är tudelat: antalet sjukdomsfall är fortfarande stort – behovet av sjukhusvård minskar

11.2.2021 11.29

Antalet nya fall av covid-19-sjukdomsfall i Finland är i samma klass som förra veckan. På många orter har man lyckats väl med att stävja epidemin. Trots detta förekommer coronaviruset bland befolkningen i hela landet, och många nya infektioner har konstaterats inom flera sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogörde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 11 februari.

I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef vid social- och hälsovårdsministeriet, Anni Virolainen-Julkunen, medicinalrådvid vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd.

Videoupptagning av presskonferensen 11.2. | YouTube
Pressmeddelande och presentationsmaterialet


Antalet coronafall är fortfarande högt i hela landet – spårningen är tidskrävande men ger resultat

4.2.2021 12.39

Två veckor sedan började de nya covid-19-fallen öka, och de har fortsatt öka under vecka 4. Det som är positivt är att antalet människor som går och testar sig har ökat tydligt sedan slutet av januari jämfört med årsskiftet. Även spårningen fungerar bra i kommunerna, men det är ett tidskrävande arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 4 februari.

Videoupptagning av presskonferensen på svenska


Coronavirusfallen ökar igen efter en flera veckors stabilare period

28.1.2021 10.42

Efter en rätt stabil period ser vi nu en tydlig vändning mot det sämre i antalet coronavirusfall. Antalet sjukdomsfall har ökat i flera sjukvårdsdistrikt. En del fall är kopplade till omfattande smittkedjor.

Videoupptagning av presskonferensen den 28 januari
Presentationsmaterialet


Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin

25.1.2021 16.15

Vid sin överläggning den 25 januari drog regeringen upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin. Statsrådet fattar ett principbeslut i frågan den 26 januari.

Handlingsplanen för hybridstrategin kompletteras med tre nya åtgärdshelheter som syftar till att förhindra att coronaepidemin accelererar på nytt och i synnerhet att den mer smittsamma virusvarianten sprids i Finland.

Videoupptagning om presskonferensen den 25.1 | Youtube
Bilder den 25.1 | Flickr


Regeringen beslutade om skärpningar i villkoren för gränstrafiken

22.1.2021 21.00

Regeringen fattade vid ett extra statsrådssammanträde den 22 januari beslut om att restriktionerna för gränstrafiken och testnings- och karantänrekommendationerna skärps. Syftet med dessa åtgärder är att förhindra att coronaepidemin accelererar på nytt och att den nya virusvarianten sprids i Finland. En spridning av den nya virusvarianten kan leda till att epidemin accelererar.

Efter förhandlingarna höll regeringen en presskonferens i Statsrådsborgen. 

Videoupptagning av presskonferensen 22 january I Youtube 
Bilder från förhandlingarna och presskonferensen | FlickrAntalet coronavirusfall har minskat - nu borde alla testa sig vid minsta symtom

14.1.2021 8.51

Antalet nya coronavirusfall och patienter i behov av sjukhusvård samt incidensen har sjunkit en aning efter mitten av december 2020. Men fortfarande konstateras det många nya smittfall i hela landet. Oroväckande är att antalet människor som går och testar sig minskar.

Videoupptagning om presskonferensen den 14.1


Lägesrapport om coronaviruset

7.1.2021 10.30

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte den 7 januari kl. 12-12.45.

Videoupptagning av presskonferensen den 7 januari
Presentationsmaterialet


Under julveckan gick färre människor och testade sig för corona - antalet rapporterade fall minskade

31.12.2020 14.34

I Finland konstaterades färre fall av coronavirussmitta under julveckan (vecka 52). Det togs också mycket färre tester än under de föregående veckorna. Därför är det möjligt att smittfallen syns i rapporteringen först under de närmaste veckorna.

Videoupptagning av presskonferensen 29.12. I Youtube 
29.12. presentationsmaterialet 


Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterad lägesbilden av coronapandemin

22.12.2020 10.39

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella smittläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte.

I presskonferensen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, kanslichefen Kirsi Varhila avdelningschefen och strategidirektörn Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet, överläkaren Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd, sektionschefen Marjo-Riitta Helle från Fimea samt professor Olli Vapalahti från Helsingfors universitets.

Videoupptagning av presskonferensen 22.12.


Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterar lägesbilden av coronapandemin 

16.12.2020 19.36

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella smittläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinläget vid ett informationsmöte kl 10.

I presskonferensen deltar strategidirektörn Liisa-Maria Voipio-Pulkki och avdelningschefen Tuija Kumpulainen från social- och hälsovårdsministeriet,  överläkaren Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd samt sektionschefen Marjo-Riitta Helle från Fimea.

Videoupptagning av presskonferensen 17.12


Coronaepidemiläget i Finland har försämrats snabbt

9.12.2020 17.27
SHM

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte. Coronaepidemiläget i Finland har försämrats snabbt. 

Dessutom redogjorde det för de scenarier som utarbetats för regeringen och som är till hjälp vid analys av epidemins eventuella utveckling och olika utvecklingsförlopps sociala och ekonomiska konsekvenser. Scenarierna sträcker sig från december 2020 till utgången av juni 2021.

Videoupptagning av presskonferensen den 10.12.


Epidemiläget har försämrats betydligt i hela landet på kort tid

3.12.2020 9.00

Coronaepidemiläget i Finland har försämrats snabbt. Under de senaste två veckorna har smittfallen och incidensen ökat kraftigt nästan överallt i landet. Läget kräver att vi reagerar snabbt och proaktivt.

Videoupptagning av presskonferensen den 3.12


Oroväckande många nya coronavirusfall i alla sjukvårdsdistrikt - de flesta i huvudstadsregionen

25.11.2020 14.34

Coronavirusläget har försämrats i nästan hela landet, särskilt i huvudstadsregionen och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Nya restriktioner och rekommendationer har tagits och ska tas i bruk inte bara i HUS-området, utan också på andra håll i landet.

Statsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru gick igenom resultaten av regeringens förhandlingar på onsdagen vid en presskonferens i Statsrådsborgen torsdagen den 26 november. Presskonferensen fortsatte med att social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger en översikt över det aktuella coronaläget. På plats var kanslichef Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet, direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Markku Mäkijärvi från Helsingfors Universitetssjukhus. 

Videoupptagning av presskonferensen den 26.11. I Yle Arenan
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer för att förhindra spridning av epidemin i Nyland och i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning
Frågor som gäller ibruktagandet av beredskapslagen (promemoria) | Statsrådets kansli (på finska)


Antalet smittfall och incidensen av coronaviruset ökar

18.11.2020 16.24

Antalet fall och incidensen av covid-19 i Finland ökar. De smittfall som konstaterades under förra veckan gällde till största delen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). För närvarande ökar smittfallen så mycket att epidemiläget kan komma att förvärras snabbt i hela landet.

Videoupptagning av presskonferensen den 19 November


Coronavirusepidemin fortsätter - genom att följa anvisningarna och rekommendationerna kan man undvika att smittas

11.11.2020 15.37

Typiskt för det aktuella epidemiläget är att läget i de olika regionerna förändras snabbt. Finland har i internationell jämförelse fortfarande goda möjligheter att bemästra epidemin, förutsatt att människor orkar fortsätta vara försiktiga och tålmodigt följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Något snabbt slut på epidemin är inte att förvänta.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd höll en presskonferens om coronavirussituationen på torsdag den 12 november. I presskonferensen uppdaterades det aktuella smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget i Finland och annanstans.  Dessutom behandlades vaccinprocessen. 

Videoupptagning av presskonferensen den 12 november


Antalet coronafall på uppgång igen – viktigt att gå och testa sig med låg tröskel

4.11.2020 16.37

Antalet nya coronafall och incidensen för sjukdomen har ökat igen jämfört med de senaste två veckorna. I Finland har epidemiläget varit rätt stabilt i hela landet under flera veckor, men läget i olika regioner varierar mycket. Nyckeln till att förhindra smittspridning är att människor går och testar sig.

Även om de flesta fall för närvarande har sitt ursprung inom landet, försämras epidemiläget i Europa med oroväckande fart. Detta kan få följder också för Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav en lägesrapport om epidemiläget torsdagen den 5 november. I presskonferensen deltog strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt projektchefen Anna Katz och överläkaren Emmi Sarvikivi från Institutet för hälsa och välfärd. 

Videoupptagning av presskonferensen den 5 november