Regeringens presskonferenser

Epidemiläget har försämrats betydligt i hela landet på kort tid

3.12.2020 9.00

Coronaepidemiläget i Finland har försämrats snabbt. Under de senaste två veckorna har smittfallen och incidensen ökat kraftigt nästan överallt i landet. Läget kräver att vi reagerar snabbt och proaktivt.

Videoupptagning av presskonferensen den 3.12


Oroväckande många nya coronavirusfall i alla sjukvårdsdistrikt - de flesta i huvudstadsregionen

25.11.2020 14.34

Coronavirusläget har försämrats i nästan hela landet, särskilt i huvudstadsregionen och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Nya restriktioner och rekommendationer har tagits och ska tas i bruk inte bara i HUS-området, utan också på andra håll i landet.

Statsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru gick igenom resultaten av regeringens förhandlingar på onsdagen vid en presskonferens i Statsrådsborgen torsdagen den 26 november. Presskonferensen fortsatte med att social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger en översikt över det aktuella coronaläget. På plats var kanslichef Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet, direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Markku Mäkijärvi från Helsingfors Universitetssjukhus. 

Videoupptagning av presskonferensen den 26.11. I Yle Arenan
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer för att förhindra spridning av epidemin i Nyland och i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning
Frågor som gäller ibruktagandet av beredskapslagen (promemoria) | Statsrådets kansli (på finska)


Antalet smittfall och incidensen av coronaviruset ökar

18.11.2020 16.24

Antalet fall och incidensen av covid-19 i Finland ökar. De smittfall som konstaterades under förra veckan gällde till största delen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). För närvarande ökar smittfallen så mycket att epidemiläget kan komma att förvärras snabbt i hela landet.

Videoupptagning av presskonferensen den 19 November


Coronavirusepidemin fortsätter - genom att följa anvisningarna och rekommendationerna kan man undvika att smittas

11.11.2020 15.37

Typiskt för det aktuella epidemiläget är att läget i de olika regionerna förändras snabbt. Finland har i internationell jämförelse fortfarande goda möjligheter att bemästra epidemin, förutsatt att människor orkar fortsätta vara försiktiga och tålmodigt följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Något snabbt slut på epidemin är inte att förvänta.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd höll en presskonferens om coronavirussituationen på torsdag den 12 november. I presskonferensen uppdaterades det aktuella smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget i Finland och annanstans.  Dessutom behandlades vaccinprocessen. 

Videoupptagning av presskonferensen den 12 november


Antalet coronafall på uppgång igen – viktigt att gå och testa sig med låg tröskel

4.11.2020 16.37

Antalet nya coronafall och incidensen för sjukdomen har ökat igen jämfört med de senaste två veckorna. I Finland har epidemiläget varit rätt stabilt i hela landet under flera veckor, men läget i olika regioner varierar mycket. Nyckeln till att förhindra smittspridning är att människor går och testar sig.

Även om de flesta fall för närvarande har sitt ursprung inom landet, försämras epidemiläget i Europa med oroväckande fart. Detta kan få följder också för Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav en lägesrapport om epidemiläget torsdagen den 5 november. I presskonferensen deltog strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt projektchefen Anna Katz och överläkaren Emmi Sarvikivi från Institutet för hälsa och välfärd. 

Videoupptagning av presskonferensen den 5 november
 


Flexibilitet i fråga om begränsningar för förplägnadsrörelser beroende på epidemiläget i området och restaurangens huvudsakliga verksamhet

29.10.2020 13.41

Statsrådet har den 29 oktober fattat beslut om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet från och med den 1 november 2020. Förordningen utfärdades med stöd av de nya temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och den gäller till 15 December 2020.

Videoupptagning av presskonferensen den 29.10


Ökningen av antalet coronavirusfall har avtagit

22.10.2020 11.22

Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland, men den senaste veckan verkar ökningen ha avtagit. Jämfört med förra veckan har också andelen positiva testresultat minskat i hela landet.

Inom vissa områden har fördröjningarna i arbetet med att spåra smittkedjor kunnat förkortas. Smittkällan vid nya infektioner är dock fortfarande oklar på i cirka hälften av smittfallen runt om i landet.

Videoupptagning av presskonferensen den 21 oktober


Antalet nya covid-19-fall har ökat tydligt i nästan hela landet

8.10.2020 10.02

Antalet nya COVID-19-fall i Finland har ökat betydligt varje vecka under de senaste månaderna. Incidensen ökar kraftigt och andelen positiva prov av de testade har fortsatt att öka. I över hälften av de nya sjukdomsfallen förblir smittkällan oklar. 

Videoupptagning av presskonferensen


Upptrappningen av coronavirusepidemin ser ut att fortsätta

1.10.2020 9.26

Antalet nya coronavirusfall i Finland har ökat betydligt varje vecka under de senaste månaderna. Incidensen under både sju och 14 dygn samt andelen positiva prov har ökat oroväckande.

Under de senaste veckorna har det konstaterats allt fler omfattande smittokluster och massexponeringar i Finland, vilket har lett till fortsatt smittspridning. I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har epidemiläget försämrats snabbt.

Videoupptagning av presskonferensen


Regeringen gav riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelser

30.9.2020 10.55

Regeringen gav den 29 september på grund av coronaepidemin riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelsernas öppettider och utskänkningstider. Den 30 september utfärdar statsrådet vid ett extra sammanträde en förordning om dessa restriktioner.

Förplägnadsrörelserna får enligt förordningen hålla öppet från kl. 4 och ska stängas senast kl. 1. Alkohol får serveras tidigast kl. 9 och serveringen ska upphöra senast kl. 24.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober och avses gälla till och med den 31 oktober. 

Videoupptagning av presskonferensen
 


Regeringen fattade ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor

10.9.2020 22.05

Vid sitt sammanträde den 11 september fattade regeringen ett principbeslut om ett nytt koncept för att genomföra hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Konceptet gör det möjligt att avveckla inreserestriktioner och samtidigt bekämpa coronapandemin vid gränserna.

Regeringen fastställde att som länder och regioner med högre incidens betraktas de vars incidens under de föregående 14 dygnen överstiger 25 coronafall per 100 000 invånare.

I presskonfensen deltog inrikesminister Maria Ohisalo, kommunikationsminister Timo Harakka och näringsminister Mika Lintilä. Också kanslichef Kirsi Pimiä, direktör Mika Salminen, Tuomas Laosmaa från Gränsbevakningsväsendet och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social - och hälsovårdsministeriet var på plats.

Videoupptagning av presskonferensen
Inresebegränsningarna ändras på basis av coronavirusläget | pressmeddelande den 11.9


Regeringen överlade om en handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning

3.9.2020 16.13

Vid sin överläggning i dag den 3 september behandlade regeringen en handlingsplan som ska vara ett styrmedel för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den första fasen av coronavirusepidemin. Vid statsrådets allmänna sammanträde efter överläggningen bemyndigades social- och hälsovårdsministeriet genom statsrådets principbeslut att utfärda handlingsplanen.

Statsrådets principbeslut om en handlingsplan för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den första fasen av covid-19-epidemin

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


En oberoende utredning ska undersöka åtgärder till följd av coronapandemin

3.9.2020 16.12
JM SRK

Statsrådet tillsatte på torsdag i anslutning till Olycksutredningscentralen en oberoende utredning för att undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin i Finland.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, justitieminister Anna-Maja Henriksson, direktör för Olycksutredningscentralen Veli-Pekka Nurmi och ledande forskare vid Olycksutredningscentralen Kai Valonen.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Coronablinkern har nu publicerats

31.8.2020 9.32

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din telefon från de vanligaste appbutikerna. 

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna.

koronavilkku.fi


Antalet nya fall av coronavirussmitta har varit stabilt under de tre senaste veckorna

27.8.2020 9.05

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte den 27 augusti.

Videoupptagning av presskonferensen


Regeringen skärpte reserestriktionerna vid de inre och yttre gränserna på nytt

19.8.2020 11.03
IM KM SHM SRK

Regeringen beslöt vid sin förhandling i den 18 augusti om riktlinjer för begränsningarna i gränstrafiken. Begränsningarna i trafiken över de inre och yttre gränserna återinförs utifrån en epidemiologisk bedömning.

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge och Danmark. 

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Hälsosäkerheten vid gränserna förbättras genom nya åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

11.8.2020 17.45
SHM

Resenärer som kommer till Finland från så kallade riskländer kommer i fortsättningen att omfattas av fler åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Sådana åtgärder är till exempel ett officiellt beslut om karantän eller en skyldighet att genomgå ett coronavirustest. Ärendet bereds för närvarande, och målet är att den nya verksamhetsmodellen snabbt ska kunna tas i bruk.

Videoupptagning av presskonferensen 10.8 | YouTube
Presentationsmaterialet (på finska)


Regeringen återinför inreserestriktioner i fråga om tre länder

6.8.2020 13.27
IM SHM SRK UM

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 6 augusti att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Nederländerna samt Finland och Belgien. Dessutom återinförs begränsningar i trafiken över de yttre gränserna i fråga om resor från Andorra till Finland. 

Begränsningar under coronavirusepidemin


Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något

6.8.2020 10.00
SHM

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd regjorde idag smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget. Antalet nya fall av coronavirussmitta är fortfarande lågt på riksnivå trots att smittfallen ökade något under juli. 

Presentationsmaterialet
Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något I pressmeddelande 6.8
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube