Regeringens presskonferenser

SHM och THL informerar Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

20.10.2021 17.29

Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen den 21.10. | Yle Arenan


Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 19.51

EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner.

Covidintyget kan nu krävas på restauranger i områden med coronarestriktioner. Kravet på covidintyg kan utvidgas om begränsningar måste införas också i andra områden.

EU:s digitala covidintyg kan användas som så kallat coronapass i Finland. Finländarna får covidintyget i Kanta-tjänsten (vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande). Vid behov kan intyget fås på papper av hälso- och sjukvården.


Antalet coronapatienter på sjukhusen fortsätter att öka − 74 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser

14.10.2021 9.15

Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen den 14.10. | Yle Arenan


Antalet coronafall och patienter som vårdas på sjukhus har ökat - största delen inte vaccinerade

6.10.2021 16.47

Fram till den 6 oktober har 84 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, det vill säga 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 72 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen | Yle Arenan


Nu har nästan 70 procent av befolkningen över 12 år fått två vaccindoser

30.9.2021 10.00

I Finland har 83,8 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått den första vaccindosen, och 69,7 procent båda vaccindoserna.

Under den senaste veckan (22–29.9.) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,4 procentenheter, och med 2,5 procentenheter för den andra dosen.

Videoupptagning av presskonferensen (in finska) | Youtube


Över 67 procent av befolkningen över 12 år har fått den första vaccindosen

23.9.2021 11.02

I Finland har 83 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått den första vaccindosen, och 67 procent båda vaccindoserna. I åldersgrupperna över 60 år är vaccinationstäckningen för den andra dosen över 86 procent. I åldersgrupperna 50–59 år är vaccinationstäckningen snart 82 procent, och i åldersgruppen 40–49 år över 73 procent.

Videoupptagning av presskonferensen den 23.9. | Yle Arenan


Coronavirusfallen minskar långsamt – belastningen inom den specialiserade sjukvården oförändrad

16.9.2021 10.34

Antalet nya coronavirusfall i Finland minskar sakta för fjärde veckan i rad. Under vecka 36  rapporterades 3 119 nya fall, vilket är cirka 750 färre än föregående vecka med 3 887 fall.

Sjukdomen sprids fortsättningsvis i synnerhet i gruppen ovaccinerade 20–49-åringar.

Videoupptagning av presskonferensen den 16.9. | Yle Arenan


Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades – testning och spårning ska bättre än tidigare riktas till vissa situationer

14.9.2021 12.51

Testning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta, konstateras det i social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade nationella strategi för testning och spårning av covid-19.

Videoupptagning av presskonferensen (på finska) | Youtube


Målet för handlingsplanen för hanteringen av coronakrisen är ett öppet samhälle

9.9.2021 15.00

Torsdagen den 9 september fattade Statsrådet ett principbeslut om att uppdatera handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Syftet med uppdateringen av handlingsplanen är att samhället ska öppnas och förbli öppet. 

Regeringen har som mål att avveckla de riksomfattande restriktionerna och de heltäckande rekommendationerna när minst 80 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser eller har haft möjlighet att ta båda vaccindoserna. 

Statsrådets principbeslut om en handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin (på finska) 


Coronavirusfallen minskar nu långsammare - behovet av sjukhusvård oförändrat

1.9.2021 16.34

Antalet nya coronafall i Finland har minskat, men den positiva utveckling som rapporterades förra veckan har avtagit. Under vecka 34 rapporterades det sammanlagt 4 064 nya fall, vilket är cirka 300 färre fall jämfört med föregående veckas 4 386 fall. Viruset sprids fortfarande särskilt bland de ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade.

Videoupptagning av presskonferensen den 2.9.2021 | Yle Arenan
 


Färre nya coronavirusfall

26.8.2021 10.58

Antalet nya coronavirusfall i Finland verkar ha börjat minska. Under förra veckan (vecka 33) rapporterades sammanlagt 4 334 nya fall, vilket är cirka 800 färre fall jämfört med föregående veckas 5 176 fall. Men antalet smittfall är fortfarande högt och smittan sprids fortsättningsvis särskilt bland de ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade.

Videoupptagning av presskonferensen den 26.8.2021 | Yle Arenan
Bilder från presskonferensen | Flickr


En expertgrupp ska analysera den insamlade informationen om den långvariga formen av coronasjukdomen

25.8.2021 10.20

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en Long covid-arbetsgrupp. Gruppens uppdrag är att följa och analysera de uppgifter och erfarenheter både på nationell och på internationell nivå som samlats in beträffande den.

Videoupptagning av presskonferensen den 25.8.2021 | Yle Arenan


Antalet coronafall fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avtagit

19.8.2021 8.24

Antalet nya coronafall har hållit sig på nästan samma nivå som föregående vecka. Under vecka 32 (9–15.8) konstaterades det sammanlagt 5163 fall jämfört med 5072 fall den föregående veckan. För närvarande sprids coronaviruset särskilt bland de ungdomar och unga vuxna som inte är vaccinerade.

 I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef vid social- och hälsovårdsministeriet, Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd och Ilkka Julkunen, professor vid Åbo universitet.

Videoupptagning av presskonferensen den 19.8. | YouTube 
Bilder den 19.8. | Flickr 


Hälsosäkerheten vid gränserna: Beslut om skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet

6.7.2021 17.45

Tisdagen den 6 juli fattade statsrådet beslut om förordningen och om en modell som i fortsättningen tillämpas för att hindra coronaviruset från att spridas från utlandet med personer som anländer till Finland.

Personer som anländer till Finland ska från och med den 12 juli 2021 visa upp intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie eller intyg över att ha genomgått coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna.  Andra personer ska visa upp intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test eller intyg över att ha fått en första vaccindos. 

Videoupptagning av presskonferensen den 6 juli | Youtube 
Bilder | Flickr


Olycksutredningscentralens rapport om coronapandemin överlämnades till statsrådet

30.6.2021 14.15

Statsrådet gav den 3 september 2020 Olycksutredningscentralen i uppdrag att undersöka coronapandemins första skede fram till slutet av juli 2020 som en sådan exceptionell händelse som avses i lagen om säkerhetsutredning av olyckor.

Som resultat av utredningen presenteras ett antal iakttagelser och rekommendationer som gäller hanteringen av pandemiläget. Rapporten om coronapandemin överlämnades till statsrådet den 30 juni. Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog emot rapporten på statsrådets vägnar.

En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap | Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len 30.6

Minister Henriksson: Vi behöver en ingående diskussion om Olycksutredningscentralens iakttagelser | Justitieministeriet 30.6


Epidemiläget har förbättrats i regionerna – andelen smittor från utlandet ökar

24.6.2021 10.13

Antalet fall av covid-19 per vecka i hela landet har minskat till cirka en tredjedel jämfört med den första veckan i maj. Förra veckan (14–20.6) stannade dock minskningen av nya fall upp.

 

Videoupptagning av presskonferensen den 24 juni | Yle Arenan


Epidemiläget har lugnat sig ytterligare – viktigt att komma ihåg åtgärderna för att bekämpa coronaviruset också under sommaren

16.6.2021 16.52

Epidemiläget har lugnat sig under de senaste två veckorna i hela landet. Det finns dock fortfarande skillnader mellan regionerna, eftersom incidensen i södra Finland ställvis är större än i andra delar av landet. I de flesta regionerna konstateras det för närvarande få fall av coronavirussmitta och epidemiläget är lugnt.

Videoupptagning av presskonferensen den 16 juni | Yle Arenan
 


Antalet coronavirusfall fortsätter att minska

9.6.2021 16.11

Antalet coronavirusfall minskar, och i de flesta regioner konstateras få infektioner. I södra delen av Finland är incidensen av covid-19-fall ställvis större än i resten av landet. Epidemin har dock fortfarande avtagit också i tätbefolkade områden.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 juni | Yle Arenan


Antalet coronavirusfall har minskat vecka för vecka

2.6.2021 16.08

Epidemiläget i Finland har klart förbättrats under den senaste veckan. Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. I landets södra och sydvästra delar samt i Mellersta Österbotten är incidensen fortfarande större än i resten av landet. Epidemin har dock lugnat ner sig på många håll.

Videoupptagning av presskonferensen den 27 maj | Yle Arenan

Bilder från presskonferensen | Flickr


Det riksomfattande epidemiläget är stabilt, men regionalt varierar läget

27.5.2021 8.34
SRK

Epidemiläget i Finland har varit stabilt de senaste veckorna. Antalet smittfall minskade tydligt i slutet av mars, men ökade till Valborg igen. Från början av maj har antalet smittfall varit stabilt.

Videoupptagning av presskonferensen den 27 maj | Yle Arenan