Beredningsgruppen och vetenskapspanelen för åtgärder för eftervård av coronakrisen

Statsrådets kansli tillsatte den 8 april en beredningsgrupp med uppgift att med snabb tidtabell bereda en plan för Finlands väg ut ur coronakrisen och för åtgärder för eftervård av krisen. Ordförande för beredningsgruppen är finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki och vice ordförande social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

Till stöd för beredningsgruppen tillsattes den 22 april en oberoende vetenskapspanel med uppgift att hjälpa beredningsgruppen att bedöma och förutse effekterna av coronakrisen. Ordförande för vetenskapspanelen är professor Christina Salmivalli vid Åbo universitet.